Murupolku

Navigointivalikko

Löytötavarat

Löytötavarat

Tyypillisiä löytötavaroita ovat esimerkiksi matkapuhelimet, avaimet ja polkupyörät. 

Jos löydät kadonneen tavaran, ilmoita löydöstä omistajalle tai toimita löytötavara poliisille mahdollisimman pian. Poliisi ylläpitää löytötavaratoimintaa varsin kattavasti koko maassa. 

Toimita välittömästi poliisille omaisuus, jonka hankkiminen tai hallussapito on kiellettyä tai vaatii viranomaisen luvan. Tällaista omaisuutta ovat esimerkiksi huumeet, laiton alkoholi ja aseet. Voit hakea sinua lähinnä olevan poliisiaseman kunnan nimen perusteella poliisin yhteystietosivuilta.

Jos et voi kuljettaa löytötavaraa ilman vaaraa tai hankaluutta, ilmoita sen talteen ottamisesta poliisille.

Voit toimittaa löytötavaran tai ilmoittaa siitä myös sellaiseen yhteispalvelun asiointipisteeseen, jonka kanssa poliisi on sopinut löytötavaroiden vastaanottamisesta.

Löytötavarana ei voida pitää hylättyä eikä anastettua omaisuutta.

Laitoslöydöt

Luovuta löytämäsi kadonnut tavara löytöpaikan henkilökunnalle tai sen löytötavaratoimistolle, jos löydät tavaran

 • julkisen liikenteen kulkuneuvosta
 • rautatie- tai linja-autoasemalta tai muulta vastaavalta liikennepaikalta
 • liikehuoneistosta
 • virastosta
 • toimistosta
 • työpaikalta
 • oppilaitoksesta
 • sairaalasta
 • teatterista
 • urheiluhallista
 • vastaavasta huoneistosta
 • ulkona tietyssä paikassa järjestettävästä ilmoituksen- tai luvanvaraisesta yleisötilaisuudesta. 

Löytöpalkkio ja löytötavaran omistusoikeus

Omistajalla on oikeus saada löytämäsi tavara takaisin, jos hän maksaa sinulle löytöpalkkion ja korvaa löydön aiheuttamat kustannukset. 

Löytöpalkkion suuruus on 10 prosenttia esineen käyvästä arvosta, kuitenkin vähintään 4 euroa. Korvaus säilytyskustannuksista on 5 prosenttia esineen käyvästä arvosta, kuitenkin enintään 17 euroa. Jos yleiset säilytyskustannukset ovat pienemmät kuin 4 euroa, ne voidaan jättää perimättä.

Jos löytötavaran omistaja ei nouda löytötavaraa kolmen kuukauden kuluessa, saat tavaran itsellesi eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta. Jos löytötavara on toimitettu poliisille, sinun on noudettava se poliisilta kolmen kuukauden kuluessa omistusoikeuden siirtymisestä. Sen jälkeen löytötavara siirtyy valtiolle. 

Valtiolle siirtyneet löytötavarat myydään huutokaupalla tai muulla sopivalla tavalla, otetaan valtion käyttöön tai hävitetään.

Et saa omistusoikeutta:

 • asiakirjoihin, jotka voidaan kuolettaa ja joiden omistaja ei ole tiedossa
 • lääkkeisiin
 • avaimiin, henkilö- ja lupatodistuksiin, pankki- ja luottokortteihin sekä muuhun vastaavaan omaisuuteen kuten muistillisiin laitteisiin (mm. matkapuhelimet ja kannettavat tietokoneet)
 • omaisuuteen, jonka hankkimiseen tai hallussapitoon vaaditaan lupa, jollei löytäjällä ole sellaista lupaa.

Et saa omistusoikeutta myöskään löytämääsi polkupyörään tai mopoon. Polkupyörät ja mopot, joita omistaja ei ole noutanut, myydään huutokaupalla. Sinulla on oikeus saada yksi kolmasosa myyntihinnasta.

Laitoslöydöstä ei makseta löytöpalkkiota, eikä sen omistusoikeus missään tilanteessa siirry löytäjälle. 

Jos otat löytämäsi tavaran omaan käyttöösi, saatat syyllistyä kavallukseen.

Vähäarvoinen löytötavara

Vähäarvoisena pidetään löytötavaraa, jonka raha-arvo on enintään 20 euroa ja jolla ei ilmeisesti ole omistajalle erityistä käyttö-, tunne- tai muuta henkilökohtaista arvoa. 

Jos otat talteen vähäarvoisen löytötavaran, joka ei ole laitoslöytö, sinun on ilmoitettava sen löytymisestä tavaran omistajalle, jos tämä on tiedossa. Voit pitää sellaisen vähäarvoisen löytötavaran, jonka omistajan selvittäminen on kohtuuttoman vaikeaa. 

Vuoronumerolaite poliisin palvelupisteen aulassa.

Poliisin huutokaupat

Poliisin huutokaupat

Neuvontapalvelu banneri