Murupolku

Yksityisen turvallisuusalan luvat hero

Yksityisen turvallisuusalan luvat

Poliisilla on keskeinen rooli yksityisen turvallisuusalan valvonnassa. Poliisihallitus ohjaa ja valvoo alaa. Poliisilaitokset vastaavat alueillaan turvallisuuspalvelujen valvonnasta ja alan työntekijöiden luvista. 

Yksityinen turvallisuusala koostuu laajasti erilaisista palveluista ja tuotteista. Vartijat, järjestyksenvalvojat ja turvatarkastajat kuuluvat yksityiseen turvallisuusalaan. Myös turvallisuusteknologian ja järjestelmien tuottajat ovat osa alaa, samoin erilaiset asiantuntija- ja koulutuspalvelut. 

Kaksi poliisia istuu poliisiautossa. Toisella on radiopuhelin kädessään.

Yksityisen turvallisuusalan luvat leipis

Poliisihallitus ohjaa ja valvoo, poliisilaitokset valvovat ja huolehtivat kansalaisen palveluista

Poliisihallitus ja siellä turvallisuusalan valvonta vastaa yksityisten turvallisuuspalveluiden yleisestä ohjauksesta ja valvonnasta. Se 

  • myöntää hakemuksesta turvallisuusalan elinkeinoluvat 
  • hyväksyy turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijoiden vastuuhenkilöt, vastaavat hoitajat ja sijaiset, väliaikaiset vastaavat hoitajat sekä voimankäyttö-, ase- ja järjestyksenvalvojakouluttajat
  • muuttaa hakemuksesta turvallisuusalan elinkeinoluvan tai henkilöiden hyväksymisten ehtoja ja rajoituksia.
  • peruuttaa hakemuksesta tai viranomaisaloitteisesti turvallisuusalan elinkeinoluvat ja edellä mainitut hyväksymiset. 

Poliisilaitokset vastaavat yksityisen turvallisuusalan eri toimijoiden valvonnasta toimialueillaan. Ne

  • vastaavat yksityisten turvallisuuspalveluiden, vastaavien hoitajien ja sijaisten, väliaikaisten vastaavien hoitajien, vartijoiden, väliaikaisten vartijoiden, järjestyksenvalvojien, tilapäisten järjestyksenvalvojien, turvasuojaajien ja turvatarkastajien sekä voimankäyttö-, ase- ja järjestyksenvalvojakouluttajien ja järjestyksenvalvojakoulutuksen järjestäjien toiminnan valvonnasta
  • myöntävät hakemuksesta vartijaksi, väliaikaiseksi vartijaksi, järjestyksenvalvojaksi, tilapäiseksi järjestyksenvalvojaksi ja turvasuojaajaksi hyväksymiset 
  • muuttavat tarvittaessa hyväksymisen ehtoja tai rajoituksia 
  • hyväksyvät hakemuksesta toimialueellaan toimivat turvatarkastajat
  • peruuttavat hakemuksesta tai viranomaisaloitteisesti edellä mainitut hyväksymiset. 


Poliisilaitokset myönsivät yli 18 000 yksityisen turvallisuusalan lupaa poliisin lupapalveluiden tilaston mukaan tammi-marraskuussa 2022. Eri luvat liittyvät eri toimintavaltuuksiin. Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista linjaa asiassa. 

30.11.2022 hyväksyttyjä järjestyksenvalvojia oli 36 238  ja tilapäisiä järjestyksenvalvojia 267.
 

Neuvontapalvelu banneri