Turvallisuusalan elinkeinolupa - hero

Turvallisuusalan elinkeinolupa

Turvallisuusalan elinkeinoluvan haltija voi harjoittaa vartioimisliike-, järjestyksenvalvoja- ja turvasuojaustoimintaa.

Turvallisuusalan elinkeinolupaan liittyvät hakemukset teet kätevimmin poliisin verkkoasioinnissa. Voit hakea lupaa myös kirjallisilla lomakkeilla.

Turvallisuusalan elinkeinolupa oikeuttaa toiminnan harjoittamiseen kaikkialla maassa ja suomalaisella aluksella.

Tiskin takana oleva asiakaspalvelija ojentaa lupakortin asiakkaalle.

Yksityisen turvallisuusalan elinkeinolupa alku

Kuka saa harjoittaa turvallisuusalan toimintaa?

Turvallisuusalan elinkeinotoimintaa saa lain mukaan harjoittaa toiminimi tai yhtiö, joka on saanut turvallisuusalan elinkeinoluvan. Toiminimen tai yhtiön on kuuluttava kaupparekisteriin ja sillä on oltava y-tunnus. 

Turvallisuusalan elinkeinoluvan haltija voi harjoittaa vartioimisliiketoimintaa, järjestyksenvalvojatoimintaa ja turvasuojaustoimintaa.

Yksityisen turvallisuusalan elinkeinolupa haitari 1

Yksityisen turvallisuusalan elinkeinolupa mihin lupa oikeuttaa

Mihin lupa oikeuttaa? 

Turvallisuusalan elinkeinolupa oikeuttaa toiminnan harjoittamiseen kaikkialla maassa ja suomalaisella aluksella. Lupa on voimassa toistaiseksi. Luvan myöntää Poliisihallitus. Poliisihallitus voi liittää turvallisuusalan elinkeinolupaan ehtoja ja rajoituksia.

Kenelle myönnetään?

Turvallisuusalan elinkeinolupa voidaan myöntää luonnolliselle henkilölle, joka

  • on täyttänyt 18 vuotta
  • tunnetaan rehelliseksi ja luotettavaksi ja on henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan tehtävään sopiva
  • ei ole konkurssissa ja jonka toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu
  • varallisuutensa puolesta kykenee huolehtimaan toiminnasta hyvin.

Turvallisuusalan elinkeinolupa voidaan myöntää oikeushenkilölle, jos

  • se varallisuutensa puolesta kykenee huolehtimaan toiminnasta hyvin
  • sen hallintoelimiin kuuluvat henkilöt ja toimitusjohtaja sekä avoimessa yhtiössä yhtiömiehet ja kommandiittiyhtiössä vastuunalaiset yhtiömiehet ovat vähintään 18-vuotiaita, ovat rehellisiä, luotettavia ja henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan sopivia, eivätkä ole konkurssissa eikä heidän toimintakelpoisuuttaan ole rajoitettu.

Hakijalla (sekä luonnollisella henkilöllä että oikeushenkilöllä) oltava kaupparekisteriin merkitty y-tunnus ja toiminimi tai vähintään niistä tehty hakemus vireillä tai muu vastaava tieto (mm. säätiöt, yhdistykset jne.).

Turvallisuusalan elinkeinolupa hyväksymistä edellyttäviä turvasuojaustehtäviä käsittävään turvasuojaustoimintaan on myönnettävä edellä mainitut vaatimukset täyttävälle luonnolliselle henkilölle ja myös edellä mainitut vaatimukset täyttävälle oikeushenkilölle.

Luvan ehdot ja rajoitukset

Poliisihallitus voi liittää turvallisuusalan elinkeinolupaan ajallisia ja alueellisia ehtoja ja rajoituksia. Ehdot ja rajoitukset voivat johtua esimerkiksi toiminnan laadusta ja laajuudesta, toimipaikkojen lukumäärästä ja sijainnista. Poliisihallitus voi muuttaa ehtoja ja rajoituksia, jos niiden perusteissa tapahtuu muutoksia.

Voimassa olevat turvallisuusalan elinkeinoluvat

Turvallisuusalan elinkeinoluvat

Yksityisen turvallisuusalan elinkeinolupa haitari 2

Yksityisen turvallisuusalan elinkeinolupa huom boksi

HUOM!

Kun olet jättänyt hakemuksen elinkeinoluvan saamiseksi, tee välittömästi sen jälkeen Poliisihallitukselle hakemus vastaavan hoitajan hyväksymiseksi. Et voi aloittaa turvallisuusalan toimintaa, ennen kuin vastaava hoitaja on hyväksytty. Voit jättää hakemuksen poliisin sähköisen asiointipalvelun kautta.