Turvallisuusalan elinkeinolupa - vastaavaksi hoitajaksi alku

Vastaavaksi hoitajaksi (sijaiseksi tai väliaikaiseksi) hyväksyminen 

Turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijalla on oltava palveluksessaan yksi tai useampi vastaava hoitaja. Vastaavana hoitajana voi toimia vain henkilö, jolla on Poliisihallituksen myöntämä voimassa oleva hyväksyminen kyseisen turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan vastaavaksi hoitajaksi.

Toiminnan laajuus määrittää vastaavien hoitajien määrän

Poliisihallitus määrää vastaavien hoitajien lukumäärän lupaa edellyttävän toiminnan laajuuden, toimipaikkojen lukumäärän ja sijainnin sekä muiden vastaavien seikkojen perusteella. Poliisihallitus määrää myös vastaavien hoitajien vastuualueet.

Turvallisuusalan elinkeinoluvan hakijan tai haltijan on jättäessään hakemuksen luvan saamiseksi tai välittömästi sen jälkeen tehtävä Poliisihallitukselle hakemus vastaavan hoitajan hyväksymiseksi. Lupaa edellyttävää toimintaa ei saa aloittaa ennen kuin Poliisihallitus on hyväksynyt luvan haltijalle vastaavan hoitajan.

Jos vastaava hoitaja lakkaa hoitamasta tehtäväänsä, on hakemus uuden vastaavan hoitajan hyväksymisestä tehtävä seitsemän päivän kuluessa tehtävän päättymisestä.

Turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijalle voidaan hyväksyä yksi tai useampi vastaavan hoitajan sijainen, joka suorittaa vastaavan hoitajan tehtävät tämän ollessa estynyt. Hakemus- ja hyväksymismenettely on sama kuin vastaavalla hoitajalla. 

Jos vastaava hoitaja on äkillisesti estynyt hoitamasta tehtäväänsä pysyvästi tai väliaikaisesti, Poliisihallitus voi hyväksyä tehtävään väliaikaisen vastaavan hoitajan. Väliaikaiselta vastaavalta hoitajalta ei edellytetä vastaavan hoitajan koulutusta ja hänet voidaan hyväksyä tehtävään enintään yhden vuoden ajaksi.

Vastaavaa hoitajaa koskevat lain säädökset ovat samat myös sijaiselle ja väliaikaiselle vastaavalle hoitajalle. 

Turvallisuusalan elinkeinolupa - vastaavaksi hoitajaksi haitari

Turvallisuusalan elinkeinolupa - vastaavaksi hoitajaksi loppu

Hyväksymisen muuttaminen

Turvallisuusalan elinkeinoluvan haltija voi hakea Poliisihallitukselta voimassa olevan hyväksymisen muuttamista palveluksessaan oleville ja tehtävään suostuneille vastaaville hoitajille ja vastaavan hoitajan sijaisille.

Muutoshakemuksen yhteydessä on otettava kantaa kaikkiin henkilön tehtäviin toimipaikoittain (aloittaa, jatkaa tai lopettaa tehtävässä).

Poliisihallitus voi muuttaa hyväksymiseen liitettyjä ehtoja ja rajoituksia vastaavan hoitajan saamassa koulutuksessa, henkilökohtaisissa ominaisuuksissa tai muissa vastaavissa seikoissa tapahtuneiden muutosten vuoksi.

Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista 1085/2015 Finlexissä

Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta 631/1998 Finlexissä