Turvallisuusalan elinkeinolupa luvanhaltijan toimintaohjeet

Luvan haltijan toimintaohjeet 

Turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijalla on oltava sellaiset yleiset kirjalliset ohjeet, joiden avulla vartija ja järjestyksenvalvoja kykenevät suorittamaan vartioimis- ja järjestyksenvalvontatehtävänsä oikein ja turvallisesti (toimintaohjeet). Jos olot vartioimisalueella, vartioimiskohteessa tai järjestyksenvalvojan toimialueella sitä edellyttävät, turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijalla tulee olla lisäksi erilliset vartioimisalue-, vartioimiskohde- tai toimialuekohtaiset toimintaohjeet.

Turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan on pidettävä toimintaohjeet nähtävillä toimipaikoillaan sekä tarvittaessa vartioimisalueillaan ja toimialueillaan. Vartijoilla ja järjestyksenvalvojilla on oltava mahdollisuus perehtyä toimintaohjeisiin. 

Toimintaohjeiden sisältö

Toimintaohjeet ovat suunnitellusta toiminnasta riippuen yleensä 5-20 sivun pituisia. Toimintaohjeiden alkuosassa on yleensä yrityksen tiedot ja perusohjeet esimerkiksi töihin tulemisesta, sairastumisesta ja työterveydestä.

Toimintaohjeissa tulee lisäksi käsitellä yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain pykälät 

  • 2§ Vartioimisliiketoimintaan ja/tai järjestyksenvalvojatoimintaan liittyvät määritelmät
  • 3-9§ Vartioimisliiketoiminnan yleisiä periaatteita
  • 14-23§ Vartijakortista, oikeuksista ja varusteista sekä voimankäytöstä
  • 24-34§ Järjestyksenvalvontatoiminnan yleisistä periaatteista
  • 39-52§ Järjestyksenvalvojakortista, oikeuksista, varusteista sekä voimankäytöstä.

Toimintaohjeissa on hyvä olla lisäksi yleisiä ohjeita muun muassa turvallisuudesta ja hätänumeroon 112 soittamisesta. Näiden ohjeiden tekemisessä on hyvä hyödyntää valmiita malleja, joita on saatavilla eri tahoilta.

Turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan yleisen toimintaohjeen lisäksi on hyvä olla toimintaan liittyvät kohdekohtaiset tarkemmat ohjeet, jotta vartijat ja järjestyksenvalvojat voivat suorittaa tehtävänsä toimeksiantosopimusten mukaisesti.

Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista 1085/2015 Finlexissä