Turvallisuusalan elinkeinolupa luvanhaltijan toimintaohjeet sv

Instruktioner från tillståndsinnehavaren

En innehavare av näringstillstånd för säkerhetsbranschen ska ha allmänna skriftliga anvisningar med vilka en väktare eller ordningsvakt kan utföra sina bevaknings- och ordningsövervakningsuppgifter på ett behörigt och tryggt sätt (instruktioner). Om förhållandena vid bevakningsområdet, bevakningsobjektet eller ordningsvaktens verksamhetsområde kräver det, ska innehavaren av näringstillstånd för säkerhetsbranschen dessutom se till att det finns separata instruktioner för bevakningsområdet, bevakningsobjektet eller det aktuella verksamhetsområdet.

Innehavaren av näringstillstånd för säkerhetsbranschen ska förvara instruktionerna synligt på sina verksamhetsställen samt vid behov på sina bevakningsområden och verksamhetsområden. Väktarna och ordningsvakterna ska ha möjlighet att ta del av instruktionerna. 

Innehåll i instruktionerna

Instruktionerna är oftast 5–20 sidor långa, beroende på verksamheten som planeras. I början av instruktionerna finns vanligen företagets uppgifter och grundläggande anvisningar t.ex. om att inleda arbetet, sjukfrånvaro och arbetshälsa.

Instruktionerna ska dessutom redogöra för de viktigaste paragraferna i lagen om privata säkerhetstjänster 

  • 2 § Definition av ordet bevakningsrörelse och/eller ordningsvaktsverksamhet
  • 3–9 § Allmänna principer för bevakningsrörelse
  • 14–23 § Om väktarkort, rättigheter, redskap och användning av maktmedel
  • 24–34 § Allmänna principer för ordningsvaktsverksamhet
  • 39–52 § Om ordningsvaktskort, rättigheter, redskap och användning av maktmedel.

Det är dessutom bra att inkludera allmänna anvisningar om säkerhet, larm till nödnumret 112 osv. Instruktionerna kan utarbetas från färdiga modeller, som finns tillgängliga hos olika aktörer.

Utöver de allmänna instruktionerna från innehavaren av näringstillstånd för säkerhetsbranschen är det bra att tillhandahålla objektspecifika, detaljerade anvisningar för verksamheten, så att väktarna och ordningsvakterna kan utföra sina uppgifter i enlighet med uppdragsavtalen.

Lag om privata säkerhetstjänster 1085/2015 i Finlex