Länkstig

Navigeringsmeny

Tietoa sivustosta sv

Information om webbplatsen Polisen.fi och användarvillkor

Webbplatsen polisen.fi erbjuder information om polisens verksamhet och hjälper till att sköta ärenden via nätet. Polisstyrelsen har ett helhetsansvar för webbplatsen.  

Vi publicerar innehåll på finska, på svenska och på engelska.

När du använder våra sidor har du tillgång till följande funktioner.

Tjänster

 • Startsidan – På startsidan finns polisens nyheter som nyhetspuffar och meddelanden. På startsidan finns också puffar om polisens centrala teman, funktioner och tjänster.
 • Sök – Webbplatsens interna sökmotor hjälper till att hitta svar. Sökfunktionen finns på övre kanten av sidan. Sökningen riktas i utgångspunkt till hela webbplatsen.
 • Karta – På polisinrättningarnas sidor finns en karta. När du klickar på kartan hamnar du i Googles karta och inom dess användarvillkor.  
 • Medietjänst – Representanter för medier kan beställa de meddelanden som de vill på polisen.fi.
 • Nättips – Via nättips kan du informera polisen om tvivelaktigt material eller innehåll som du upptäckt på internet. Om du behöver brådskande hjälp av polisen, ring till nödnumret 112. Uppgifterna som sänds via nättips krypteras.
 • Respons – Med responsformuläret kan du skicka frågor och respons till polisen. Vi behandlar dem under tjänstetid. Vi svarar inom två veckor om du fyller i dina kontaktuppgifter. Se till att inte sända konfidentiella uppgifter med responsformuläret.
 • Respons om innehållet på sidorna – Klicka på knapparna nedtill på sidan för att ge direkt respons om innehållet. När du väljer svarsknappen för frågan "Var innehållet till nytta" öppnas ett fält där du ger ett förslag på vad som behöver bli bättre på sidan. Spara inte personuppgifter i fälten.
 • RSS-tjänster – Webbplatsen polisen.fi erbjuder nyheterna även som RSS-flöden. 
 • E-tjänst – Du kan via webbplatsen sköta ärenden som gäller tillståndsansökningar och tidsbokning hos polisen. Läs anvisningarna först. Ärenden sköts på en annan plattform.
 • Sociala medier – På webbplatsen finns länkar till våra egna somekanaler. Webbplatsen sänder inte uppgifter om besökare via sociala tillägg. Du kan kolla polisens officiella konton och kanaler i sociala medier på adressen poliisi.fi/sv/sociala-medier
 • Beställningsservice – Alla kan beställa polismeddelanden till sin e-post (på finska).
 • Officiella ärenden – Om du vill anhängiggöra ett officiellt ärende, skicka post till registratorskontoret vid en polisinrättning eller en annan polisenhet, kontaktuppgifterna finns på enheters sidor. Om du inte vet den rätta mottagaren förmedlar Polisstyrelsens registratorskontor kirjaamo.poliisihallitus@poliisi.fi ditt meddelande till den rätta enheten. Undvik att sända konfidentiella uppgifter via e-post. Polisen skickar och tar emot meddelanden som innehåller konfidentiell information via polisens skyddad e-post. 

Webbläsare och dataterminaler

Webbplatsen är responsiv och innehållet skalas efter terminalen. Sidorna ser bäst ut om du använder nyaste versioner av webbläsare.

Om sidorna inte syns väl i din apparat, ge respons via responsformuläret och uppge din apparat, ditt operativsystem och din webbläsare så att vi kan lösa problemet.

Nedladdning av filer och läsarapplikationer

För att kunna läsa pdf-filer behöver du programmet Adobe Acrobat Reader som kan laddas ner gratis på nätet. Webbplatsen har också inbäddade webbsändningar och videoinspelningar. De öppnas som direktuppspelning från en särskild server i det format som din terminal stöder.

Webbtjänsten erbjuder nyhetsmaterial som RSS-flöden.

Tillgänglighet

Polisen har omarbetat webbplatsen för att den ska betjäna alla. Webbplatsens tekniska egenskaper syftar till att uppfylla kriterierna för tillgänglighet. 

Ge respons på tillgänglighet via e-post saavutettavuuspalaute@poliisi.fi.

Du kan ge respons om innehållet av sidan med att svara på frågan Hittade du vad du sökte? nederst på sidan. Vi förbättrar innehållet utifrån responser. Ge respons så gör vi det.

Bekanta dig med tillgänglighetsutlåtandet för webbplatsen polisen.fi.

Dataskydd och användarvillkor för webbplatsen

Vi anger nedan hurdana användarvillkor vår webbplats har. Polisen har förbundit sig att skydda integriteten och personuppgifterna av dem som besöker webbplatsen i enlighet med EU:s förordning om dataskydd.

Användarvillkor och användning av kakor

Vi använder kakor (cookies) på vår webbplats för att förbättra användarupplevelsen. En kaka är en liten textfil som lagras tillfälligt på besökarens dator. Med kakor förvaltas webbläsarens besökaruppgifter på webbplatsen, och inga personuppgifter samlas in eller lagras med hjälp av dem. Tredje parters insticksprogram som används på webbplatsen kan placera kakor för sina egna tjänster utifrån sina principer.

Om du tillåter alla kakor möjliggör du analyser av användning av webbplatsen och utveckling som grundar sig på information om användning samt olika innehåll av sociala medier som är inbäddade på webbplatsen. Nedan finns närmare information om analysen.

Om du tillåter bara de nödvändiga kakorna förhindrar du analystjänsten när det gäller din egen användning. Då syns inte inbäddade innehåll av sociala medier och de sparar inga kakor.

Du kan också förvalta kakor direkt i inställningarna i din webbläsare. Observera att webbplatsen då kanske inte fungerar på bästa möjliga sätt.

Webbplatsen behåller de val du gör (beständiga kakor) i ett år. Sessionsspecifika kakor raderas i slutet av sessionen.

Sidan Information för resenärer använder tredjeparts besöksanalys. Sidan är en del av EU-kommissionens portal Your Europe.

Nödvändiga kakor

AWSALB och AWSALBCORS Kakor i servermiljön som möjliggör en jämn fördelning av servertrafik i systemet och att användaren knyts till en specifik session. Gäller i en vecka.
COOKIE_SUPPORT Kaka i publikationssystemet som lagrar information om godkännande av kakor i fråga om webbläsarens inställningar. Gäller i ett år.
GUEST_LANGUAGE_ID Kaka i publikationssystemet som lagrar användarens språkval på webbplatsen. Gäller i ett år.
ID Kaka i publikationssystemet som används för att identifiera användaren. Gäller under besöket på webbplatsen. Gäller endast inloggade användare.
COMPANY_ID Kaka i publikationssystemet med hjälp av vilken systemet följer hur användaren loggar in i systemet.  Gäller under besöket på webbplatsen. Gäller endast inloggade användare.
JSESSIONID Kaka i publikationssystemet som används för att koppla användaren till en session. Gäller under besöket på webbplatsen.
LFR_SESSION_STATE_<> Kaka i publikationssystemet som kopplar användare till en session och hanterar sessionen. Gäller under besöket på webbplatsen.
jsV, mtv1ConfSum, mtv1Pulse Kakor som MTCaptcha använder för att identifiera servertrafik som orsakas av botar och automatiska skript.  Captcha används vid sändning av olika formulär. Dessa kakor samlar in information om webbläsarens och captchas konfigurationer. Kakorna samlar inte in information som gör det möjligt att identifiera användaren. Gäller under besöket på webbplatsen. Domän: service.mtcaptcha.com. Mer information om MTCaptchas dataskydd finns här: https://www.mtcaptcha.com/legal-privacy-captcha  
yja_cookie_acceptance Kakan lagrar information om godkännande av kakor och om omfattningen av godkännandet. Kakan lagrar information endast om godkännande av kakor har aktiverats på webbplatsen och besökaren besvarar förfrågan om kakor.  Gäller i ett år.
__cf_bm, _cfuvid, cf_clearance Kakor i servermiljön som används för att identifiera och avvärja bottrafik och skadlig datatrafik samt attacker. Kakorna gäller i 30 minuter eller under besöket på webbplatsen.

Analytik

Siteimprove

Uppgifter om besök på webbplatsen samlas in på Polisen.fi till Siteimproves analystjänst som polisen använder. Polisen.fi använder uppgifterna för utvecklande av nättjänsterna. Allmänn statistik om användning av webbplatsen samlas in, inklusive

 • nedladdade sidor
 • tidpunkt
 • IP-adress (anonymiseras)
 • webbläsare och operativsystem.

För mer information om analytiken, se Information om kakor på Siteimproves webbplats (på engelska).  

Askem

Webbplatsen innehåller även Askem analys, som finns i anslutning till verktyget Respons om innehållet. Den samlar information (på engelska) om antalet besök på webbplatsen, men inte om besökare.

Upphovsrätt till text, bilder och övrigt innehåll

Användning och länkning av webbplatsens textmaterial är tillåten i sammanhang som överensstämmer med god sed. Vi önskar att polisen eller en närmare hänvisning nämns som källa. Polisen äger rättigheterna till text- och bildmaterialen som publiceras på webbplatsen. Användning av webbplatsens bilder förutsätter ett tillstånd. Bilderna får inte manipuleras eller ändras.

Användning av materialet eller bilderna är förbjuden

 • för kommersiella, politiska (såsom valkampanj) eller religiösa ändamål
 • på ett olämpligt sätt eller mot god sed.

Behandling av personuppgifter

Polisen behandlar dina personuppgifter på ett noggrant och lagenligt sätt. Vi säkerställer ett lämpligt dataskydd. Vi sparar endast de kontaktuppgifter och andra uppgifter som användaren själv tillhandahåller separat, som vi kan använda för att svara på användarens begäran om kontakt, frågor eller annan respons. För varje sådan tjänst finns en registerbeskrivning för användaren av tjänsten.

Se på dataskyddsbeskrivningarna.

Sociala tillägg

Webbplatsen har länkar och kopplingar till tredje parts webbplatser, samt så kallade sociala tillägg såsom insticksprogram i Twitter. Webbplatsens insticksprogram som en tredje part upprätthåller laddas ned från tjänsternas egna servrar. Webbplatsen sänder inte uppgifter om besökare via sociala tillägg.

Tjänster eller applikationer som tillhandahålls av en tredje part omfattas av tredje partens användarvillkor och andra villkor.

Juridisk reservation

Vi strävar efter att på alla sätt säkerställa riktigheten och tidsenligheten av webbplatsens innehåll.

Polisen ansvarar inte för eventuella olägenheter som orsakas av tekniska störningar eller för material länkat till webbplatsen som publiceras av utomstående parter.

Polisen förbehåller sig rätten att uppdatera, granska och ändra användarvillkoren samt webbplatsens innehåll och layout.

Denna sida uppdaterades senast den 16 april 2024.