Yksityisen turvallisuusalan luvat - kouluttajaksi alku + voimankäyttökoulutus

Kouluttajaksi? 

Voimankäyttövälineiden käyttäjäkoulutuksen ja kertauskoulutuksen kouluttaja

Voimankäyttövälineiden käyttäjäkoulutuksen ja voimankäyttövälineiden kertauskoulutuksen kouluttajana voi toimia ainoastaan Poliisihallituksen voimankäyttökouluttajaksi hyväksymä henkilö.

Voimankäyttökouluttajaksi hyväksyminen ja hyväksymisen uusiminen

Poliisihallitus voi hakemuksesta hyväksyä voimankäyttökouluttajaksi voimankäyttövälineiden käyttäjäkoulutukseen sekä voimankäyttövälineiden kertauskoulutukseen hakijan, joka

 • on täyttänyt 18 mutta ei 68 vuotta
 • on hyväksytysti suorittanut voimankäytön kouluttajakoulutuksen vähemmän kuin kuusi kuukautta ennen hyväksymisen hakemista
 • tunnetaan rehelliseksi ja luotettavaksi ja on henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan sopiva. 

Hyväksyminen on voimassa enintään viisi vuotta.

Poliisihallitus voi hakemuksesta uudistaa enintään viideksi vuodeksi hyväksymisen, jos hakija edelleen

 • täyttää edelleen edellä mainitut henkilöön liittyvät edellytykset (on täyttänyt 18 mutta ei 68 vuotta sekä tunnetaan rehelliseksi ja luotettavaksi ja on henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan sopiva)
 • on hyväksytysti suorittanut kertauskoulutuksen aikaisintaan kuusi kuukautta ennen uuden hyväksymisen hakemista.

Voimankäyttökouluttaja voi hakea hyväksymisensä uudistamista vielä kuuden kuukauden kuluessa aikaisemman hyväksymisen päättymisestä.

Yksityisen turvallisuusalan luvat - voimankäyttökouluttaja haitari

Yksityisen turvallisuusalan luvat - asekouluttaja

Asekouluttajaksi hyväksyminen ja hyväksymisen uusiminen

Poliisihallitus voi hakemuksesta hyväksyä asekouluttajaksi voimankäyttökoulutuksen ampuma-asetta koskevaan käyttäjäkoulutukseen ja ampumiskokeen toimeenpanijaksi hakijan, joka

 • on täyttänyt 18 mutta ei 68 vuotta
 • on hyväksytysti suorittanut voimankäytön kouluttajakoulutuksen
 • on hyväksytysti suorittanut asekouluttajakoulutuksen vähemmän kuin kuusi kuukautta ennen hyväksymisen hakemista ja
 • tunnetaan rehelliseksi ja luotettavaksi ja on henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan sopiva. 

Edellä mainittu hyväksyminen on voimassa enintään viisi vuotta.

Poliisihallitus voi hakemuksesta uudistaa enintään viideksi vuodeksi hyväksymisen, jos hakija

 • täyttää edelleen edellä mainitut henkilöön liittyvät edellytykset (on täyttänyt 18 mutta ei 68 vuotta; tunnetaan rehelliseksi ja luotettavaksi ja on henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan sopiva) 
 • on hyväksytysti suorittanut aikaisintaan kuusi kuukautta ennen uuden hyväksymisen hakemista asekouluttajan kertauskoulutuksen.

Asekouluttaja voi hakea hyväksymisensä uudistamista vielä kuuden kuukauden kuluessa aikaisemman hyväksymisen päättymisestä.

Yksityisen turvallisuusalan luvat - asekouluttaja haitari

Yksityisen turvallisuusalan luvat - järjestyksenvalvojakouluttaja

Järjestyksenvalvojakouluttajaksi hyväksyminen ja hyväksymisen uusiminen

Poliisihallitus voi hakemuksesta hyväksyä järjestyksenvalvojakouluttajaksi hakijan, joka

 • on täyttänyt 18 vuotta
 • on hyväksytysti suorittanut järjestyksenvalvojan peruskoulutuksen
 • on hyväksytysti suorittanut järjestyksenvalvojakouluttajan peruskurssin vähemmän kuin kuusi kuukautta ennen hyväksymisen hakemista
 • tunnetaan rehelliseksi ja luotettavaksi ja on henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan sopiva. 

Edellä mainittu hyväksyminen on voimassa enintään viisi vuotta.

Poliisihallitus voi hakemuksesta uudistaa enintään viideksi vuodeksi hyväksymisen, jos hakija

 • täyttää edelleen edellä mainitut henkilöön liittyvät edellytykset (on täyttänyt 18 vuotta; tunnetaan rehelliseksi ja luotettavaksi ja on henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan sopiva) ja
 • on hyväksytysti suorittanut aikaisintaan kuusi kuukautta ennen uuden hyväksymisen hakemista järjestyksenvalvojakouluttajan kertauskoulutuksen.

Järjestyksenvalvojakouluttaja voi hakea hyväksymisensä uusimista vielä kuuden kuukauden kuluessa aikaisemman hyväksymisen päättymisestä.

Yksityisen turvallisuusalan luvat - järjestyksenvalvojakouluttaja haitari

Yksityisen turvallisuusalan luvat - ennakkoilmoitus koulutuksista

Ennakkoilmoitus vartijan ja järjestyksenvalvojan voimankäyttökoulutuksista

Kaikkien oppilaitoksien, yrityksien ja yksityisten henkilöiden tai ammatinharjoittajien tulee muistaa toimittaa Poliisihallituksen Turvallisuusalan valvontaan ennakkoilmoitus järjestettävistä vartijan tai järjestyksenvalvojan voimankäyttökoulutuksista.

Vartijan voimankäyttökoulutusten osalta ennakkoilmoitus on tehtävä 

 • vartijan fyysisen voimankäytön perusteet -osion koulutuksesta
 • vartijan teleskooppipatukan, kaasusumuttimen ja ampuma-aseen käyttäjäkoulutuksista
 • vartijan voimankäyttövälineiden ja ampuma-aseen kertauskoulutuksista.

Järjestyksenvalvojan voimankäyttökoulutusten osalta ennakkoilmoitus on tehtävä 

 • järjestyksenvalvojan fyysisen voimankäytön perusteet -osion koulutuksesta
 • järjestyksenvalvojan teleskooppipatukan ja kaasusumuttimen käyttäjäkoulutuksista
 • järjestyksenvalvojan voimankäyttövälineiden kertauskoulutuksesta
 • järjestyksenvalvojan voimankäytön lisäkoulutuksesta.

Ennakkoilmoitusvelvollisuus ei koske Poliisilaitosten eikä Poliisiammattikorkeakoulun antamaa koulutusta.

Ennakkoilmoitus koulutuksesta on tehtävä erillisellä sitä varten laaditulla sähköisellä ilmoituslomakkeella. Se on toimitettava viimeistään 14 vuorokautta ennen koulutuksen järjestämispäivää Poliisihallituksen Turvallisuusalan valvonnan virkasähköpostiosoitteeseen turv.koul_ennakkoilm.poliisihallitus@poliisi.fi