Navigeringsmeny

Yksityisen turvallisuusalan luvat - kouluttajaksi alku + voimankäyttökoulutus sv

Vill du bli utbildare? 

Utbildare för utbildning i användning av maktmedelsredskap och repetitionsutbildning i användning av maktmedelsredskap

Endast en utbildare som godkänts av Polisstyrelsen får ge utbildning i användning av maktmedelsredskap och repetitionsutbildning i användning av maktmedelsredskap.

Godkännande som utbildare i användning av maktmedel och förnyande av godkännande

Polisstyrelsen kan på ansökan godkänna utbildare i användning av maktmedel inom: utbildningen i användning av maktmedelsredskap samt repetitionsutbildning i användning av maktmedelsredskap, då den sökande

 • har fyllt 18 men inte 68 år
 • med godkänt resultat har slutfört utbildningen för utbildare i användning av maktmedel mindre än sex månader före ansökan om godkännande
 • är känd som redbar och tillförlitlig och är till sina personliga egenskaper lämplig. 

Ett godkännande är i kraft i högst fem år.

Polisstyrelsen kan på ansökan förnya godkännandet för högst fem år, om den sökande

 • fortfarande uppfyller ovannämnda individuella krav (har fyllt 18 men inte 68 år, är känd som redbar och tillförlitlig och är till sina personliga egenskaper lämplig)
 • med godkänt resultat har slutfört repetitionsutbildningen tidigast sex månader före ansökan om förnyat godkännande.

En utbildare i användning av maktmedel kan ansöka om förnyat godkännande inom sex månader från det att det tidigare godkännandet upphörde att gälla.

Yksityisen turvallisuusalan luvat - voimankäyttökouluttaja haitari sv

Yksityisen turvallisuusalan luvat - asekouluttaja sv

Godkännande som skytteinstruktör och förnyande av godkännande

Polisstyrelsen kan på ansökan som skytteinstruktör inom den del av utbildningen i användningen av maktmedel som gäller användning av skjutvapen och som verkställare av skjutprov godkänna en sökande som

 • har fyllt 18 men inte 68 år
 • med godkänt resultat har slutfört utbildningen för utbildare i användning av maktmedel
 • med godkänt resultat har slutfört skytteinstruktörsutbildningen mindre än sex månader före ansökan om godkännande, och
 • är känd som redbar och tillförlitlig och är till sina personliga egenskaper lämplig. 

Ovanstående godkännande är i kraft i högst fem år.

Polisstyrelsen kan på ansökan förnya godkännandet för högst fem år, om den sökande

 • fortfarande uppfyller ovannämnda individuella krav (har fyllt 18 men inte 68 år, är känd som redbar och tillförlitlig och är till sina personliga egenskaper lämplig) 
 • med godkänt resultat har slutfört repetitionsutbildningen för skytteinstruktörer tidigast sex månader före ansökan om förnyat godkännande.

En skytteinstruktör kan ansöka om förnyat godkännande inom sex månader från det att det tidigare godkännandet upphörde att gälla.

Yksityisen turvallisuusalan luvat - asekouluttaja haitari sv

Yksityisen turvallisuusalan luvat - järjestyksenvalvojakouluttaja sv

Godkännande som utbildare av ordningsvakter och förnyande av godkännande

Polisstyrelsen kan på ansökan som utbildare av ordningsvakter godkänna en sökande som

 • har fyllt 18 år
 • med godkänt resultat har genomgått grundutbildningen för ordningsvakter
 • med godkänt resultat har slutfört grundkursen för utbildare av ordningsvakter mindre än sex månader före ansökan om godkännande
 • är känd som redbar och tillförlitlig och är till sina personliga egenskaper lämplig. 

Ovanstående godkännande är i kraft i högst fem år.

Polisstyrelsen kan på ansökan förnya godkännandet för högst fem år, om den sökande

 • fortfarande uppfyller ovannämnda individuella krav (har fyllt 18 år; är känd som redbar och tillförlitlig och är till sina personliga egenskaper lämplig) och
 • med godkänt resultat har slutfört repetitionsutbildningen för utbildare av ordningsvakter tidigast sex månader före ansökan om förnyat godkännande.

En utbildare av ordningsvakter kan ansöka om förnyat godkännande inom sex månader från det att det tidigare godkännandet upphörde att gälla.

Yksityisen turvallisuusalan luvat - järjestyksenvalvojakouluttaja haitari sv

Yksityisen turvallisuusalan luvat - ennakkoilmoitus koulutuksista sv

Förhandsanmälan om utbildningar i användning av maktmedel för väktare och ordningsvakter

Alla läroanstalter, företag och enskilda personer eller yrkesutövare bör förhandsanmäla utbildningar i användning av maktmedel för väktare och ordningsvakter. Förhandsanmälningarna skickas till Polisstyrelsen, Övervakning av säkerhetsbranschen.

För väktare krävs förhandsanmälan för följande utbildningar i användning av maktmedel 

 • grunder för väktare i användning av fysiska maktmedel
 • utbildning för väktare i användning av teleskopbatong, gasspray och skjutvapen
 • repetitionsutbildningar för väktare i användning av maktmedel och skjutvapen.

För ordningsvakter krävs förhandsanmälan för följande utbildningar i användning av maktmedel 

 • grunder för ordningsvakter i användning av fysiska maktmedel
 • utbildning för ordningsvakter i användning av teleskopbatong och gasspray
 • repetitionsutbildning för ordningsvakter i användning av maktmedel
 • tilläggsutbildning för ordningsvakter i användning av maktmedel.

Skyldigheten att lämna in en förhandsanmälan gäller inte utbildningar som ordnas av polisinrättningarna eller Polisyrkeshögskolan.

Utbildningarna ska förhandsanmälas med en särskild elektronisk blankett. Blanketten lämnas in till Polisstyrelsen, Övervakning av säkerhetsbranschen, senast 14 dagar innan utbildningen inleds. E-postadress: turv.koul_ennakkoilm.poliisihallitus@poliisi.fi