Yksityisen turvallisuusalan luvat- muut luvat alku

Muut lupa-asiat

Turvatarkastajaksi hyväksyminen

Poliisilaitoksissa tai muissa poliisin toimitiloissa, rajavartiolaitoksen toimitiloissa tai alueella, tuomioistuimissa, satamissa ja maahanmuuttovirastossa voidaan järjestää turvatarkastuksia. Tarkastuksien tarkoituksena on turvallisuudesta huolehtiminen, järjestyksen turvaaminen ja omaisuuden suojeleminen. Edellä mainituissa paikoissa turvatarkastajina voivat toimia tehtävään koulutetut, poliisin turvatarkastajaksi hyväksymät henkilöt.

Miten haen hyväksymistä?

Turvatarkastajaksi hyväksymistä voi hakea turvatarkastuksen suorittamispaikan sijaintipaikkakunnan poliisilta

 • henkilö itse
 • työnantaja
 • turvatarkastuspaikan haltija tai omistaja. 

Hakemuksen liitteet riippuvat siitä, mitä paikkaa turvatarkastus koskee. Poliisi harkitsee tapauskohtaisesti selvitystarpeet. 

Yksityisen turvallisuusalan luvat- muut luvat haitari

Yksityisen turvallisuusalan luvat- muut luvat loppu

Hyväksymisen muuttaminen tai peruuttaminen

Turvatarkastajaksi hyväksymisen myöntänyt poliisilaitos voi peruuttaa hyväksynnän tai tarvittaessa muuttaa hyväksymisen ehtoja tai voimassaoloaikaa henkilön omasta tai hänen työnantajansa pyynnöstä.

Satamaan turvatarkastajaksi hyväksytyn henkilön osalta hyväksyminen voidaan peruuttaa, jos henkilöltä on viranomaisaloitteisesti peruutettu järjestyksenvalvojaksi hyväksyminen tai hän ei enää täytä järjestyksenvalvojaksi hyväksymiselle asetettuja edellytyksiä.

Turvatarkastajaksi hyväksyminen voidaan peruuttaa, jos hyväksytty henkilö ei enää täytä hyväksymisen edellytyksiä rehellisyyden, luotettavuuden tai tehtävään sopivuuden osalta. Turvatarkastajaksi hyväksymisen edellytysten on oltava koko ajan voimassa.

Järjestyksenvalvojan asettaminen poliisin tai rajavartiolaitoksen avuksi

Joissakin tilanteissa poliisin tai rajavartiolaitoksen avuksi voidaan asettaa järjestyksenvalvojia. Usein nämä ovat tilanteita, joissa järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi tarvitaan lisää resursseja, joita ei ole muulla keinolla järkevästi saatavissa. Luvan järjestyksenvalvojien asettamiseen antaa alueen, paikan tai kulkuneuvon lähtöpaikan poliisilaitos. 

Järjestyksenvalvojia voidaan määrätä esimerkiksi

 • terveyden- tai sosiaalihuollon toimipisteeseen koulukoteja tai lastensuojelulaitoksia lukuun ottamatta terveyden- tai sosiaalihuollon toimipisteen haltijan hakemuksesta
 • Kansaneläkelaitoksen toimipisteeseen Kansaneläkelaitoksen hakemuksesta
 • työ- ja elinkeinotoimistoon työ- ja elinkeinotoimiston hakemuksesta
 • kauppakeskukseen kauppakeskuksen haltijan hakemuksesta
 • liikenneasemalle liikenneaseman haltijan hakemuksesta
 • satamaan sataman haltijan hakemuksesta
 • lentopaikkaan lentopaikan haltijan hakemuksesta
 • joukkoliikenteen kulkuneuvoon kulkuneuvon haltijan hakemuksesta
 • vastaanotto- ja järjestelykeskukseen keskuksen haltijan tai Maahanmuuttoviraston hakemuksesta.

Lupa järjestyksenvalvojien asettamiseen on voimassa enintään viisi vuotta. Lupaan voidaan liittää järjestyksenvalvojien koulutukseen, voimankäyttövälineiden kantamiseen, toimialueeseen sekä sijoitteluun ja lukumäärään liittyviä ehtoja.

Luvan myöntänyt poliisilaitos voi peruuttaa luvan sekä muuttaa luvan ehtoja tai voimassaoloaikaa sellaisten olosuhteiden muutosten vuoksi, joilla on olennaisia vaikutuksia toimialueen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiselle.

Järjestyksenvalvontatehtäviä edellä tarkoitetuilla alueilla ja paikoissa saa hoitaa vain turvallisuusalan elinkeinoluvan haltija, joka voi teettää tehtäviä palveluksessaan olevalla, kortillisella järjestyksenvalvojalla, joka on hyväksytysti suorittanut vartijan koulutuksen tai jolla on voimassa oleva hyväksyminen vartijaksi, ja joka ei ole täyttänyt 68 vuotta.

Henkilöturvallisuusselvitys

Vastaavan hoitajan, voimankäyttökouluttajan, asekouluttajan, vartijan, järjestyksenvalvojakouluttajan ja järjestyksenvalvojan koulutuksen järjestäjällä ja turvasuojaajan tehtäviin valmentavan koulutuksen järjestäjällä on oikeus pyytää koulutukseen oppilaaksi tai opettajaksi hakeutuvasta hakeutuvasta henkilöturvallisuusselvitys.

Muut lupa-asiat infolaatikko

Toimi näin

Turvatarkastajaksi hyväksyminen

 • Lomakkeella haetaan turvatarkastajaksi hyväksymistä.

Hakemus järjestyksenvalvojan asettamiseksi poliisin tai rajavartiolaitoksen avuksi 

 • Lomakkeella haetaan lupaa asettaa järjestyksenvalvojia poliisin tai Rajavartiolaitoksen avuksi.

Täytä lomake huolellisesti ja varmista, että vaadittavat liitteet ovat mukana. Puutteellisia hakemuksia ei käsitellä.