Navigeringsmeny

Bränder

Bränder

När det brinner är det polisens uppgift att i första hand upprätthålla allmän ordning och säkerhet vid brandplatsen.

Polisen isolerar brandplatsen och säkrar att brandkåren kan arbeta fritt. Därtill förhindrar polisen att fler olyckor ska inträffa och dirigerar trafiken.

Polisen undersöker vissa bränder

Om det finns misstanke om brott i samband med en brand, utför polisen en förundersökning av brott i enlighet med förundersökningslagen.

Polisen utför en polisundersökning i enlighet med polislagen om branden förorsakat

  • en persons död 
  • allvarlig personskada
  • betydande skada på egendom 
  • eller om polisen av en annan särskild anledning anser att brandorsaken behöver utredas.

Även andra myndigheter eller privata instanser kan samtidigt utföra sina egna undersökningar för att utreda brandorsaken. Sådana instanser är bland annat

  • räddningsverken, som utreder bränder i enlighet med räddningslagen
  • Olycksutredningscentralen, som utreder bränder i enlighet med lagen om säkerhetsutredning av olyckor och vissa andra händelser
  • Säkerhets- och kemikalieverket (TUKES), som utreder bränder bl.a. i enlighet med lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor, samt elsäkerhetslagen
  • försäkringsbolag, som utreder bränder i enlighet med kontraktet mellan bolaget och kunden.

Räddningsmyndigheterna sköter räddnings- och övervakningsuppgifter i samband med bränder och är skyldiga att göra en anmälan till polisen, om det finns skäl att misstänka att branden orsakats uppsåtligen eller av oaktsamhet.

En polis i identifieringsväst tillsammans med en representant för räddningsmyndigheten.