Navigointivalikko

Tulipalot

Tulipalot

Poliisin tehtävät tulipaloissa liittyvät ensinnäkin palopaikan yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseen.

Poliisi eristää palopaikan ja turvaa pelastuslaitoksen työskentelyn, estää lisäonnettomuuksia ja ohjaa liikennettä.

Poliisi tutkii osan tulipaloista

Mikäli epäillään, että paloon liittyy rikos, poliisi tekee tapahtumasta esitutkintalain mukaisen rikoksen esitutkinnan.

Poliisi tekee tapahtumasta poliisilain mukaisen poliisitutkinnan mikäli tulipalon seurauksena on ollut

  • kuolema 
  • vakava henkilövahinko
  • huomattava omaisuusvahinko 
  • tai jos poliisi katsoo tutkinnan muusta erityisestä syytä olevan tarpeen palon syttymissyyn selvittämiseksi.

Myös muut viranomaiset tai yksityiset tahot saattavat tehdä samaan aikaan omaa tutkintaansa tulipaloon liittyen. Tällaisia ovat muun muassa

  • pelastuslaitokset, jotka tekevät palontutkintaa pelastuslain nojalla
  • Onnettomuustutkintakeskus, joka tekee tutkintaa turvallisuustutkintalain nojalla
  • Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (TUKES), joka tekee tutkintaa muun muassa lain vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta nojalla sekä sähköturvallisuuslain nojalla
  • vakuutusyhtiöt, jotka tekevät tutkintaa yhtiön ja asiakkaan välisen vakuutussopimuksen nojalla.

Pelastusviranomaiset hoitavat tulipaloihin liittyviä pelastus- ja valvontatehtäviä. He ovat velvollisia ilmoittamaan poliisille, jos on aihetta epäillä, että tulipalo on aiheutettu tahallisesti tai tuottamuksellisesti.

Tunnisteliiviin pukeutunut poliisi yhdessä pelastusviranomaisen kanssa.

 

Toiminta tulipalossa -ohje Pelastustoimen sivuilla