Navigeringsmeny

Isän jalanjäljillä -Elina Katajamäki uratarina -sv

I pappas fotspår

Överkommissarie Elina Katajamäki
Polisstyrelsen, staben

Jag skulle inte bli polis. Min pappa arbetade som äldre konstapel och överkonstapel. Jag minns att jag uttryckte mitt missnöje över att han alltid tog bilen till sina sena skift för då kunde inte resten av familjen besöka mormor eller simhallen. Ännu när jag hemförlovades från armén lovade jag dyrt och heligt att vad som helst men inte polis. Livet förde mig till Tammerfors, och jag utexaminerades från universitetet där med avsikt att göra en karriär som journalist.

I tre år arbetade jag som redaktör för Yles legendariska program Polis-tv. Under den perioden träffade jag tiotals poliser och jag kan ärligt erkänna att jag var avundsjuk på dem. Jag såg likheter mellan polisens och redaktörens arbete, men upplevde att polisarbetets utgångspunkt bättre passar mina etiska värderingar.

Det är fantastiskt att studera i vuxen ålder. I allt som föreläsarna säger hittar min hjärna tidigare upplevelser att spegla sig mot. Jag gillade således undervisningen vid Polisyrkeshögskolan och tog ut allt av den.

Redan under studietiden fick jag i samband med praktik på fältet arbeta med långvarig brottsutredning och fortsatte med det även efter min examen. Polisarbetets kungsgren är enligt mig förhör, och på vilket som helst språk. Kanske det beror på att jag överlag gillar människor och interaktion.

Under min karriär som polis har jag haft en lång rad vitt skilda uppdrag. Min arbetshistorik är ett bra exempel på hur mångahanda uppgifter det finns i vår organisation. Jag har varit kommunikationschef vid Polisinrättningen i Lappland och arbetat vid Inrikesministeriet med uppgifter inom området för inre säkerhet. Här på Polisstyrelsen har jag bland annat haft ansvar för utvecklingen av polisens operativa kommunikation.

Eftersom det är trevligt att studera i vuxen ålder har jag vid sidan av arbetet även deltagit i magisterstudier i förvaltningsvetenskaper. Min nästa utmaning är att studera med tanke på befälspositioner och jag inledde utbildningen för högre yrkeshögskoleexamen vid Polisyrkeshögskolan 2019. Ledarskapsutbildningen ger än en gång nya perspektiv i polisarbetet!

Elina Katajamäki.