Navigeringsmeny

Strategier

Målet med polisens strategi är att skapa en trygg vardag

Att polisen agerar enhetligt och systematiskt är en viktig del av polisens verksamhetskultur och förbättrar arbetsresultaten.

Polisens strategi och nya vision 2020–2024 betonar vikten av att skapa en trygg vardag för alla. Strategin utgör, tillsammans med lagstiftning och andra normer, en grund för polisens verksamhet. Helheten svarar mot de utmaningar som finns i dagens verksamhetsmiljö.

Finlands säkerhetsmiljö och polisens verksamhetsmiljö har förändrats kraftigt, snabbt och delvis oförutsägbart. Det här påverkar hela polisverksamheten. Traditionella hot kvarstår, medan nya hot utmanar. Att polisen agerar enhetligt och systematiskt är nu ännu viktigare än förut.

De viktigaste punkterna i strategin

  1. Polisen skapar en trygg vardag och håller förtroendet för polisen på en hög nivå.
  2. Polisen förebygger brott och störningar.
  3. Polisen avslöjar och utreder i synnerhet allvarliga brott på ett effektivt sätt.
  4. Polisen tillhandahåller moderna och säkra tjänster som ständigt utvecklas.
  5. Polisen samarbetar och har en effektiv kommunikation.

Polisens nya vision är: Polisen skapar trygghet, alltid och för alla.

Polisens värderingar är fortsättningsvis service, rättvisa, kompetens och personalens välbefinnande.

Polisen har även en del delstrategier, till exempel:

  • Personalstrategin stöder utvecklingen av hela personalen vid polisen.
  • PTG-strategin styr polisen i samarbetet mellan Polisen, Tullen och Gränsbevakningsväsendet.
  • Lokalitetsstrategin har siktet inställt på enhetliga, funktionella och kostnadseffektiva utrymmeslösningar både när gamla renoveras och nya utrymmen tas i bruk.

Strategin för inre säkerhet är en sammanställning av Inrikesministeriets syn på hur man kan göra Finland till det säkraste landet i världen. Polisen spelar en viktig roll i det arbetet.

Polisens strategi 2020–2024

Strategin för inre säkerhet (på Finska)