Länkstig

Navigeringsmeny

Internationella uppdrag

Internationella uppdrag

Ett arbete vid statsförvaltningen möjliggör internationella uppdrag. Till exempel Europeiska unionen (EU), Förenta Nationerna (FN) och organisationer inom forskning anställer finska experter. 
Finland deltar i internationell civil krishantering, vilket innebär att finska experter skickas till operationer som leds av Europeiska unionen och internationella organisationer. 

Möjligheter till internationella uppdrag inom polisen

Polisen i Finland har ett flertal former och kanaler för sitt internationella samarbete. Detta förutsätter mycket kommunikation mellan olika myndigheter samt samarbetsförmåga, språkkunskaper och problemlösningsförmåga av dem som arbetar med de internationella uppdragen. Polisen sköter internationella uppdrag inom alla uppdragsområden. Personal inom polisen kan också tilldelas uppdrag hos utländska samarbetspartner. 

Kontaktpersonerna verkar inom områden som är centrala för brottsbekämpning

Polisen i Finland har ett nätverk av kontaktpersoner som arbetar utomlands. Kontaktpersonerna arbetar ofta tidsbundet från Finlands ambassad. Deras uppgift är att producera information som är av betydelse för polisen och som har anknytning till stationeringslandet. Nätverket består av poliser som är anställda inom polisförvaltningen samt av personer som arbetar som specialexperter vid Utrikesministeriet. Kontaktpersonerna är placerade på orter som är centrala ur brottsbekämpningssynpunkt. 

Civil krishantering sysselsätter polisexperter

Polisen stödjer utbildning och uppgifter inom internationell civil krishantering i enlighet med sina mål. Civil krishantering innebär att fred och stabilitet återupprättas i krisområden med icke-militära medel. Internationella civila krishanteringsoperationer inbegriper expertuppdrag men även polisexperter deltar. Finska poliser kan utbilda sig och söka sig till dessa uppdrag. Det finns olika nivåer av uppdrag, och det krävs ofta erfarenhet av polisarbete i hemlandet. 

Cepol organiserar tjänstemannautbyten

Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol) organiserar utbyte av tjänstemän. Syftet är att öka samarbetet och rörligheten samt att främja goda handlingsmodeller mellan lagtillsynsmyndigheter inom EU. Utbytesprogrammet verkar i båda riktningarna: 

  • Deltagare väljs från två olika medlemsländer.
  • Deltagarna tillbringar fem arbetsdagar i ett annat medlemsland som gäst hos en kollega.

Utbytesprogrammet har som mål att hela deltagarens enhet har nytta av utbytet.

Internationella uppdrag inom polissamarbetet

Det är viktigt för polisen att även finländare handhar viktiga uppgifter inom informationsutbytet och det internationella samarbetet. Inom den finländska polisförvaltningen finns det många olika internationella arbetstillfällen för den personal som redan skaffat sig arbetserfarenhet. Till exempel följande internationella aktörer har arbetsuppgifter som anknyter till polisväsendet:

  • Europeiska polisbyrån (Europol) 
  • Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol) 
  • Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex) 
  • eu-LISA, Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system 
  • Interpol, den internationella organisationen för kriminalpoliskårer. 

Urvalsförfarandet grundar sig ofta på ett särskilt tillvägagångssätt, där den finska staten, polisen och organisationen deltar i valet av personerna. 

Tilläggsuppgifter om internationellt arbete finns på webbplatserna för ifrågavarande organisationer.