Murupolku

Navigointivalikko

Kansainvälisiin tehtäviin

Kansainvälisiin tehtäviin

Työ valtionhallinnossa antaa mahdollisuuden hakeutua kansainvälisiin tehtäviin. Suomalaisia asiantuntijoita palkkaavat esimerkiksi Euroopan unioni (EU), Yhdistyneet kansakunnat (YK) ja tutkimusjärjestöt. 

Suomi osallistuu kansainväliseen siviilikriisinhallintaan. Suomi siis lähettää asiantuntijoita Euroopan unionin ja kansainvälisten järjestöjen operaatioihin. 

Mahdollisuudet kansainvälisiin tehtäviin poliisissa

Suomen poliisi hyödyntää useita kansainvälisen yhteistyön muotoja ja kanavia. Tämä vaatii paljon yhteydenpitoa eri viranomaisten välillä. Ammattitaitoon kansainvälisissä tehtävissä kuuluvat yhteistyötaidot, kielitaito sekä ongelmanratkaisutaidot. Suomen poliisilla on kansainvälisiä tehtäviä kaikilla tehtäväalueilla. Poliisin henkilöstöön kuuluva voidaan myös lähettää yhteistyötahon palvelukseen ulkomaille. 

Yhdyshenkilöt toimivat rikostorjunnan kannalta keskeisissä kohteissa

Ulkomailla työskentelee Suomen poliisin yhdyshenkilöverkosto. Yhdyshenkilöt toimivat usein määräajan Suomen suurlähetystöstä käsin. Heidän tehtävänään on tuottaa asemamaahan liittyvää, poliisille merkityksellistä tietoa.

Verkostoon kuuluu poliisihallinnon palveluksessa toimivia poliiseja sekä ulkoministeriölle erityisasiantuntijoina työskenteleviä. Suomen poliisin yhdyshenkilöt on sijoitettu rikostorjunnan kannalta keskeisiin kohteisiin. 

Siviilikriisinhallinta työllistää poliisiasiantuntijoita

Poliisi tukee tavoitteidensa mukaista kouluttautumista ja hakeutumista kansainvälisen siviilikriisinhallinnan tehtäviin. Siviilikriisinhallinta tarkoittaa rauhan ja vakauden palauttamista kriisialueille ei-sotilaallisin keinoin. Kansainvälisen siviilikriisinhallinnan operaatioissa on asiantuntijatehtävien lisäksi poliisiasiantuntijoiden tehtäviä. Suomalaiset poliisit voivat halutessaan erikseen kouluttautua ja hakeutua näihin töihin. Tehtäviä on eri tasoisia, ja usein niihin vaaditaan kokemusta poliisitoiminnasta kotimaassa. 

CEPOL järjestää virkamiesvaihtoa

Euroopan unionin lainvalvontakoulutusvirasto CEPOL järjestää virkamiesvaihtoa. Sen tarkoituksena on lisätä lainvalvontaviranomaisten yhteistyötä, liikkuvuutta ja hyviä toimintatapoja EU:ssa. Vaihto-ohjelma on kaksisuuntainen: 

  • Ohjelmaan valitaan kahdesta eri jäsenvaltiosta osallistuja.
  •  Osallistujat viettävät viisi työpäivää toisessa jäsenvaltiossa kollegansa vieraana. Vaihto-ohjelman tavoite on, että vaihdosta hyötyy osallistujan koko yksikkö.

Kansainväliset tehtävät poliisiyhteistyössä

Poliisille on tärkeää, että tiedonvaihdon ja kansainvälisen yhteistyön merkittävissä tehtävissä työskentelee myös suomalaisia. Suomen poliisihallinnossa työkokemusta jo hankkineelle henkilöstölle on monenlaisia kansainvälisiä työmahdollisuuksia. Esimerkiksi seuraavilla kansainvälisillä toimijoilla on poliisialaan liittyviä työtehtäviä:

  • Euroopan unionin lainvalvontavirasto (Europol) 
  • Euroopan unionin lainvalvontakoulutusvirasto (Cepol) 
  • Euroopan raja- ja merivartiosto (Frontex) 
  • eu-LISA, laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto 
  • maailmanlaajuinen kansainvälinen rikospoliisijärjestö Interpol. 

Valintamenettely perustuu usein erityismenettelyyn. Siinä henkilöiden valintaan osallistuvat organisaation lisäksi Suomen valtio ja poliisi. 

Lisätietoa kansainvälisistä työtehtävistä löytyy kyseisten organisaatioiden verkkosivuilta.