Navigeringsmeny

Tilinpäätökset ja toimintakertomukset alku sv

Bokslut och verksamhetsberättelser 

I bokslutet inklusive verksamhetsberättelsen ges en bedömning av verksamhetens genomslag liksom ämbetsverkets operativa effektivitet, prestationer, kvalitetsledning och personalresurser. I verksamhetsberättelsen finns även information om användningen av anslag och avgiftsbelagd verksamhet samt bokslutskalkyler.

Bokslutet för 2020 uppfyller inte helt tillgänglighetskraven. Du kan fråga om dokument från Polisstyrelsens registratorskontor på adressen kirjaamo.poliisihallitus@poliisi.fi.   

Personalbokslut

Folk vid bordet tittar på papper.

Tilinpäätökset ja toimintakertomukset haitari sv

Tilinpäätökset ja toimintakertomukset loppu sv

Närmare information vid behov via Polisstyrelsens växel 0295 480 181 eller kirjaamo.poliisihallitus@poliisi.fi

Tjänsten granskaförvaltningen.fi

Uppgifter om statens ekonomi, personal och resultat finns offentligt tillgängliga via rapporteringstjänsten granskaförvaltningen.fi

Ministeriets bokslutshandlingar och bokslutsutlåtanden för enskilda ämbetsverk (på finska)