Sovittelu

Sovittelu

Rikoksen uhria voi auttaa myös sovittelutoiminta, johon voidaan ohjata monenlaisia rikosasioita. Poliisi huomioi kaikissa rikosasioissa sovittelun mahdollisuuden. 

Sovittelussa rikoksen osapuolet kohtaavat toisensa, ja ulkopuolisen ohjaajan tuella hakevat yhdessä ratkaisua rikokseen tai riitaan. 

Sovittelu on maksuton palvelu, johon osallistuminen on vapaaehtoista. Sovittelun tarkoituksena on löytää rikokseen tai riitaan muita ratkaisuja, kuin muodollinen ja usein raskas oikeusprosessi. Sovittelun ansiosta on mahdollista välttää oikeudenkäynti. 

Tukihenkilöä mukaan sovitteluun voi kysyä Rikosuhripäivystyksestä.

Sovittelussa

  • osapuolet voivat puhua välillään tapahtuneesta
  • osapuolet voivat kertoa, mitä tunteita ja kokemuksia tapahtuneesta on syntynyt
  • voidaan käsitellä vahinkoja ja haittoja, joita rikos tai riita on aiheuttanut
  • voidaan sopia vahinkojen korvaamisesta. 

Sovittelu koetaan mielekkääksi tavaksi ratkoa rikos- ja riita-asioita, koska osapuolet voivat vaikuttaa oman asiansa käsittelyyn ja asiaa koskevaan päätökseen. 

Mitkä asiat sopivat sovitteluun?

Sovittelutoimisto arvioi tapauskohtaisesti, voiko asian ratkaista sovittelussa. Myös poliisi arvioi esitutkinnassa asian sopivuutta sovitteluun. Soviteltavan asian tulee olla luonteeltaan vähäinen. Vakavat, laajat ja esimerkiksi alaikäiseen kohdistuvat rikokset eivät sovellu sovitteluun. 

Miten asia viedään sovitteluun?

Riidan tai rikoksen osapuolena voit itse tehdä sovittelualoitteen lähimpään sovittelutoimistoon. Voit myös kysyä sovittelusta asiaasi hoitavalta poliisilta tai muulta viranomaiselta. 

Sovittelualoitteen voi tehdä myös 

  • poliisi
  • syyttäjä
  • viranomainen
  • lapsen tai nuoren huoltaja
  • muu laillinen edustaja. 

 

Sovittelusta voit lukea myös Rikoksen tutkinta -osiossa

Lisätietoa sovittelusta Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen verkkosivuilla

Lisätietoa tukihenkilötoiminnasta Rikosuhripäivystyksen sivuilla