Murupolku

Navigointivalikko

Luvattomat ampuma-aseet ja räjähteet

Luvattomat ampuma-aseet ja räjähteet

Voit luovuttaa luvattomat ampuma-aseet, niiden osat, patruunat ja erityisen vaaralliset ammukset sekä räjähteet poliisille ilman seuraamuksia. Tämän ehtona on, että ilmoitat esineestä oma-aloitteisesti poliisille. Ilmoituksen voit tehdä joko puhelimitse tai sähköisellä lomakkeella.

Saat luovuttaa esineet vain poliisille, et koskaan kenellekään ulkopuoliselle. Oman turvallisuutesi vuoksi esineisiin ei tule koskea.

Rangaistusuhasta vapautuminen tarkoittaa sitä, että sinua ei rangaista esineiden laittomasta hallussapidosta. Tämän nojalla et kuitenkaan vapaudu esineillä mahdollisesti tekemistäsi muista rikoksista.

Poliisilaitokset järjestävät aika ajoin erityisiä kampanjoita, joiden yhteydessä luvattomia aseita, niiden osia ja patruunoita sekä muita räjähteitä kerätään tehostetusti.

Mitä luovutetuille esineille tehdään?

Poliisin haltuun tulleet aseet, niiden osat, patruunat ja erityisen vaaralliset ammukset palautetaan alkuperäiselle, lailliselle omistajalle, jos tällä on tai tämä saa luvan niiden hallussapitoon.

Jos luovutat ampuma-aseen poliisille etkä itse saa lupaa sen hallussapitoon, on sinulla kolme kuukautta aikaa etsiä aseelle uusi omistaja, jolla on sen hankkimiseen oikeuttava lupa. Vasta tämän jälkeen poliisi voi myydä ampuma-aseen omistajan lukuun julkisella huutokaupalla. Huutokauppahinnasta tilitetään käsittelykulujen ylittävä osuus.

Jos ampuma-ase jää myymättä, siirtyy se lunastuksetta valtion omaisuudeksi. Ampuma-ase voidaan myös tehdä pysyvästi ampumakelvottomaksi eli deaktivoida. Voit myös luovuttaa esineet korvauksetta valtiolle. Tätä suositellaan erityisesti silloin, kun ampuma-aseet ovat huonokuntoisia.

Aseen osat, patruunat ja erityisen vaaralliset ammukset siirtyvät aina valtiolle, ellei niitä luovuteta alkuperäiselle, lailliselle omistajalle.

Varastetut tai rikoksen tekemisessä käytetyt aseet, aseen osat, patruunat, erityisen vaaralliset ammukset ja räjähteet poliisi takavarikoi.

Vaaralliseksi arvioidut räjähteet hävitetään.

Puolustusvoimille kuuluvat aseet

Jos ampuma-aseen omistusoikeus on epäselvä, toimitaan yleisten periaatteiden mukaisesti. Pääsääntö on se, että irtaimen omaisuuden katsotaan olevan sen omaisuutta, jonka hallussa esine on, jollei asiassa muuta ilmene. Poliisi tarkistaa rekistereistään, onko ampuma-ase tai muu luovutettava esine ilmoitettu anastetuksi tai kadonneeksi tai onko jollakulla siihen lupa.

Jos esineessä on puolustusvoimien myyntimerkintä (M-kirjain), on ase siirtynyt laillisesti pois puolustusvoimien hallusta. Ase luovutetaan omistajalle noudatettavien yleisten periaatteiden mukaisesti.

Silloin kun on selvää, että ampuma-ase kuuluisi puolustusvoimille, toimitaan seuraavasti.

Asekätkentäaseet

Asekätkentäaseet, jotka eivät ole olleet kenenkään hallussa, luovutetaan puolustusvoimille. Jos osoittautuu, että ampuma-ase on anastettu puolustusvoimilta rauhan aikana eli myöhemmin kuin välittömästi sodan päättymisen jälkeen, se luovutetaan puolustusvoimille. Tällaisia ovat esimerkiksi kaikki tornimerkinnällä (käytössä vuoden 1968 joulukuusta alkaen) merkityt aseet.

SA-merkinnällä varustetut aseet

SA-merkinnällä varustetut ampuma-aseet (kesästä 1942 marraskuun 1968 loppuun käytetty merkintä):

  • Sodan aikana tai sen päättymisen yhteydessä puolustusvoimien hallusta pois joutuneita sotilaspistooleja, -revolvereja, -kivääreitä sekä konepistooleita ei tarvitse luovuttaa puolustusvoimille vaan ne voidaan palauttaa luovuttajalle deaktivoituina tai niihin voidaan antaa lupa, jos ampuma-aselain luvansaannin edellytykset täyttyvät.
  • Kaikki muut ampuma-aseet kuin pistoolit, revolverit, kiväärit, ja konepistoolit luovutetaan aina puolustusvoimille.

Aseet, joissa ei ole merkintää puolustusvoimien omistusoikeudesta

Kaikissa puolustusvoimille kuuluneissa aseissa ei ole merkintää omistusoikeudesta. Tällaisia ovat muun muassa ennen vuotta 1942 puolustusvoimien käytössä olleet ampuma-aseet sekä muun maan armeijalle ja suojeluskunnille kuuluneet ampuma-aseet.

Sodan aikana tai sen päättymisen yhteydessä puolustusvoimien hallusta pois joutuneita sekä suojeluskunnille ja muun maan puolustusvoimille talvisodassa, jatkosodassa tai Lapin sodassa kuuluneita sotilaspistooleja, -revolvereja, -kivääreitä sekä konepistooleita ei tarvitse luovuttaa puolustusvoimille vaan ne voidaan palauttaa haltijalle deaktivoituina tai niihin voidaan ampuma-aselain luvansaannin edellytysten täyttyessä antaa lupa.

Kaikkien muiden ampuma-aseiden, pois lukien pistoolit, revolverit, kiväärit, ja konepistoolit, omistusoikeus selvitetään tapauskohtaisesti luovuttajan ja puolustusvoimien kanssa, jos luovuttaja katsoo esineen kuuluvan itselleen.