Murupolku

Navigointivalikko

Ampumaharrastuksen jatkumisen osoittaminen

Ampumaharrastuksen jatkumisen osoittaminen

Velvollisuus osoittaa ampumaharrastuksen jatkuminen ei koske kaikkia aseluvanhaltijoita.

Sinun on osoitettava ampumaharrastuksesi jatkuminen, jos lupasi on voimassa toistaiseksi ja aseesi käyttötarkoitus on

 • metsästys
 • ampumaurheilu
 • ampumaharrastus
 • reserviläistoiminta (sotilaallisia valmiuksia palveleva koulutus)
 • näytös, kuvaus tai muu vastaava esitys.

ja aseesi on

 • pistooli
 • pienoispistooli
 • revolveri
 • pienoisrevolveri
 • erityisen vaarallinen ampuma-ase
 • toimintatavaltaan itselataava kertatuli.

Lisäksi velvollisuus koskee sinua vain, jos olet saanut hallussapitoluvan lyhyeen aseeseen 12.6.2011 jälkeen tai erityisen vaaralliseen ampuma-aseeseen taikka itselataavaan kertatuliaseeseen 14.7.2019 jälkeen.

Harrastuksen jatkuminen osoitetaan viiden vuoden välein aseen hankkimisesta lukien.

Jatkumisen voit osoittaa toimittamalla poliisille harrastuksesi luonteesta riippuen

 • voimassa olevan metsästyskortin ja todistuksen maksetusta riistanhoitomaksusta
 • ampuma-asekouluttajan antaman todistuksen ampumaurheilun ja -harrastuksen aktiivisesta harrastamisesta
 • riistanhoitoyhdistyksen antaman todistuksen loukku- tai luolapyynnin aktiivisesta harjoittamisesta
 • luotettavan selvityksen ampuma-aseen käytöstä näytökseen, kuvaukseen tai muuhun vastaavaan esitykseen
 • Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen antaman todistuksen aktiivisesta osallistumisesta sotilaallisia valmiuksia palvelevaan ampumakoulutukseen.

Sinulta voidaan tarvittaessa vaatia harrastuksestasi muitakin selvityksiä. 

Määräaikaisiin hallussapitolupiin ja aselupiin liittyen harrastuneisuuden osoittaminen esitetään todistuksella uusittaessa lupaa. Jos lupaa ei uusita, se lakkaa olemasta voimassa.

Huolehti itse aktiivisen harrastamisen osoittamisesta

Aktiviinen harrastaminen tarkoittaa sitä, että sinulla on edeltävän vuoden (12 kk) ajalta vähintään neljä harrastuskertaa sillä aseella, jonka aktiivisen käytön haluat todistaa.

Harrastuskertojen määrästä voidaan poiketa, jos sinulla on erityisiä perusteita sille, miksi et ole voinut harrastaa vaadittua määrää. Erityiset perusteet on esitettävä poliisille kirjallisesti. Erityinen peruste voi olla vaikkapa sairaus tai ulkomaankomennus. 

Erityisen vaarallisten ampuma-aseiden ja itselataavien kertatuliaseiden osalta ohjeistetaan myöhemmin, kuinka osoitat harrastuksen jatkumisen. Nämä ovat vuoden 2019 lainmuutoksessa tulleita velvollisuuksia, joten harrastuksen jatkumisen osoittaminen näillä asetyypeillä on ajankohtaista ensimmäisen kerran vasta vuonna 2024.

Luvanhaltijana sinulla itselläsi on velvollisuus huolehtia harrastuksen jatkumista osoittavan todistuksen toimittamisesta poliisille.

Jos haet uutta aselupaa tai uusit määräaikaisen hallussapito- tai aselupasi, hakemisen yhteydessä osoittamasi harrastaminen otetaan huomioon myös aikaisemman luvan kohdalla. Näin päästään tilanteeseen, jossa sinun on toimitettava selvitys harrastuksen jatkumisesta kerran viidessä vuodessa. Hyväksi lukeminen koskee vain niitä asetyyppejä, joiden lupa vastaa uuden luvan hakemukseen liittämääsi harrastustodistusta. Siten esimerkiksi revolverin hankkimislupaa varten toimitettua harrastustodistusta ei lueta hyväksi kivääriluvan kohdalla.

Harrastuksen jatkumista ei tarvitse osoittaa jokaisen aseen osalta erikseen. Jos sinulla on lupia useisiin, esimerkiksi ampumaurheiluperusteella myönnettyihin pistooleihin ja revolvereihin, yksi todistus riittää. 

Ilmoita harrastuksen jatkumisesta sähköisesti

Asioi verkossa poliisi.fi/asiointi osoitteessa, niin voit ilmoittaa ampumaharrastuksen jatkumisesta käymättä poliisiasemalla. Useimmissa tapauksissa ilmoittaminen verkossa riittää. Saat ilmoittamisen jälkeen lisäohjeet, jos muuta edellytetään. 

Jos asiasi edellyttää tai haluat käydä poliisiasemalla, varaa aika ennalta poliisi.fi/ajanvaraus palvelussa. Löydät poliisiasemien yhteystiedot poliisi.fi/yhteystiedot sivulta.

Ilmoittaminen on ilmaista.

PDF-lomakkeet (Ase 06 ja Ase 07) löydät Poliisi.fi Lomakkeet -sivulta

Lataa ja tulosta Aselupa ajan tasalle -juliste

Ampumaharrastuksen jatkumisen osoittaminen QA otsikko

Ampumaharrastuksen jatkumisen osoittaminen - kysymyksiä ja vastauksia

Ampumaharrastuksen jatkumisen osoittaminen haitari