Navigeringsmeny

Ampumaharrastuksen jatkumisen osoittaminen sv

Påvisande av aktiv hobbyverksamhet

Skyldigheten att uppvisa ett intyg över sin hobby gäller inte alla tillståndshavare. Du ska påvisa din aktiva hobbyverksamhet om ditt tillstånd gäller tills vidare och vapnets användningssyfte är

 • jakt
 • sportskytte
 • hobbyskytte
 • skytteträning som reservist (utbildning som främjar den militära förmågan)
 • en uppvisning, filminspelning eller annan motsvarande förevisning.

och ditt vapen är

 • en pistol
 • en miniatyrpistol
 • en revolver
 • en miniatyrrevolver
 • ett särskilt farligt skjutvapen
 • till sitt funktionssätt ett halvautomatiskt skjutvapen.

Dessutom omfattas du av skyldigheten endast om du har innehavstillstånd för ett kort skjutvapen utfärdat efter den 12.6.2011 eller ett tillstånd för ett särskilt farligt skjutvapen eller för ett halvautomatiskt skjutvapen utfärdat efter den 14.7.2019.

Aktiv hobbyverksamhet ska påvisas med fem års mellanrum räknat från vapenförvärvet.

Det kan du göra genom att lämna in till polisen, beroende på typ av hobby:

 • giltigt jaktkort och intyg över betald viltvårdsavgift
 • ett intyg av en skytteinstruktör över att personen aktivt utövar sport- och hobbyskytte
 • ett intyg av en jaktvårdsförening över att personen aktivt bedriver jakt med fälla eller grytjakt
 • en tillförlitlig utredning över att skjutvapnet används vid uppvisning, filminspelning eller annan motsvarande förevisning
 • intyg från Försvarsutbildningsföreningen på aktivt deltagande i utbildning som främjar den militära förmågan.

Tillståndsmyndigheten kan vid behov av tillståndshavaren kräva också andra utredningar som gäller hobbyverksamheten. 

Med anknytning till tidsbundna innehavstillstånd och vapentillstånd påvisas aktiv hobbyverksamhet med ett intyg då tillståndet förnyas. Tillstånd som inte förnyas förfaller.

Se själv till att påvisa att hobbyverksamheten är aktiv

I praktiken påvisas hobbyverksamheten med en tillförlitlig utredning över minst fyra utövningsgånger under det senaste året (12 mån.).

Om tillståndshavaren inte kan påvisa ovannämnda antal utövningsgånger, men har särskilda motiveringar till detta, ska tillståndet inte återkallas. Särskilda motiveringar ska redovisas för polisen skriftligen. En särskild motivering kan vara t.ex. sjukdom eller utlandskommendering. 

I fråga om särskilt farliga skjutvapen och halvautomatiska skjutvapen anges nedan hur du påvisar att hobbyn är aktiv. Dessa skyldigheter infördes genom en lagändring från 2019. Kravet på att påvisa aktiv hobbyverksamhet med dessa vapentyper blir därför aktuellt först 2024.

Tillståndshavaren har själv ansvar för att lämna in intyget som påvisar hobbyverksamheten.

Om tillståndshavaren ansöker om ett nytt vapentillstånd eller förnyar sitt tidsbundna innehavs- eller vapentillstånd och då påvisar sin hobby, anses detta intyg också gällande för övriga tidigare tillstånd. På så sätt uppstår en situation där hobbyverksamheten påvisas en gång vart femte år. Godkännandet gäller endast sådana vapentyper för vilka tillståndet överensstämmer med det hobbyintyg som bifogats ansökan om förnyelse av tillstånd. Ett hobbyintyg som bifogas en ansökan om förvärvstillstånd för en revolver kan således inte godkännas för ett gevär.

Till exempel intyg över aktiv hobby som lämnas in som bilaga med ansökan för att anskaffa ett gevär, räcker inte. Om tillståndshavaren har tillstånd för flera ovannämnda vapen, behöver hobbyverksamheten inte påvisas för varje enskilt vapen utan ett intyg räcker. 

Anmäl elektroniskt att hobbyn fortsätter

Sköt dina ärenden på nätet på polisen.fi/arendehantering så kan du anmäla att skjuthobbyn fortsätter utan att besöka polisstationen. I de flesta fall räcker det med en anmälan på nätet. Efter anmälan får du ytterligare anvisningar, om något annat förutsätts. 

Om ditt ärende kräver besök på polisstationen eller du vill besöka den, boka tid på förhand på polisen.fi/tidsbokning. Du hittar polisstationernas kontaktuppgifter på polisen.fi/sv/kontaktuppgifter.

Anmälan är gratis.

Du hittar PDF-formulären (Vapen 06 och Vapen 07) på Polisen.fi/blanketter.

Ladda ner och skriv ut affischen Uppdatera ditt vapentillstånd!

Ampumaharrastuksen jatkumisen osoittaminen QA otsikko sv

Påvisande av aktiv hobbyverksamhet – frågor och svar

Ampumaharrastuksen jatkumisen osoittaminen haitari sv