Navigointivalikko

Ampuma-aseiden liikuttelu eri maiden välillä -yleinen teksti

Ampuma-aseiden liikuttelu eri maiden välillä

Miten toimia, kun on tarve siirtää ampuma-ase maasta toiseen? Esimerkiksi muutto tai osallistuminen ampumaurheilu- tai metsästystapahtumaan voivat olla syitä viedä ase ulkomaille. Ampuma-aseiden liikutteluun ulkomaille vaikuttavat muun muassa oma kotipaikkasi sekä se, onko kyseessä Euroopan unionin jäsenvaltio vai jokin muu maa. Riippuen asiasta, aseiden liikutteluun liittyviä lupa-asioita hoitavat paikalliset poliisilaitokset sekä Poliisihallituksen asehallinto.  

Määritelmiä

Kun kysymyksessä on ampuma-aseen liikuttelu ulkomaille tai ulkomailta Suomeen, on hyvä tietää, mitä eri käsitteillä tarkoitetaan. 

Ampuma-aseiden, aseen osien, patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten

a) tuonnilla tarkoitetaan kuljetusta Suomeen muualta kuin EU:n jäsenvaltiosta

b) viennillä tarkoitetaan kuljetusta Suomesta muualle kuin EU:n jäsenvaltioon

c) siirrolla tarkoitetaan kuljetusta EU:n jäsenvaltiosta toiseen

d) kauttakuljetuksella tarkoitetaan kuljetusta muualta kuin EU:n jäsenvaltiosta Suomen kautta muualle kuin EU:n jäsenvaltioon.

Hankkimislupa ulkomailla asuvalle

Sekä yksityiseen siirtoon että yksityiseen vientiin liittyen muista, että ulkomailta saatu lupa ei riitä aseen hankkimiseen Suomessa. Sitä varten tarvitaan erillinen lupa (hankkimislupa ulkomailla asuvalle). Yksityiseen siirtoon liittyvän luvan antaa poliisilaitos ja yksityiseen vientiin liittyvän hankkimisluvan ulkomailla asuvalle antaa Poliisihallituksen Asehallinto.

Aseen myyjä täyttää oman osuutensa hankkimislupaan ulkomailla asuvalle (myyjän/luovuttajan tiedot). Poliisilaitos poistaa tämän ilmoituksen perusteella aseen entisen luvanhaltijan/luovuttajan luvilta ja merkitsee aseen ulkomaille siirtyneeksi.  

Muista, että hankkimislupa ulkomailla asuvalle ei oikeuta pitämään hankittua asetta hallussa Suomessa. Aseen myyjän on toimitettava ase hankkijan ilmoittamaan osoitteeseen ulkomailla.

Miten toimin eri tilanteissa, kun ampuma-ase saatava maasta toiseen? -haitarin johdanto

Miten toimin eri tilanteissa, kun ampuma-ase on saatava maasta toiseen?

Alla olevista otsikoista löydät lisätietoa eri tapauksiin, kun sinun on liikutettava ampuma-ase maasta toiseen. Pääsivulla olevien määritelmien avulla voit vielä tarkistaa, mistä omassa tilanteessasi on kyse. 

Aseiden liikuttelu ulkomaille -haitari