Ampuma-aseiden liikuttelu eri maiden välillä -yleinen teksti -sv

Transport av skjutvapen mellan olika länder

Hur gå tillväga för att överföra ett skjutvapen från ett land till ett annat? T.ex. att flytta eller delta i ett evenemang för jakt eller sport-/hobbyskytte kan vara skäl att föra ut vapen utomlands. Reglerna kring transport av skjutvapen till utlandet påverkas bland annat av din hemort och av destinationslandet (medlemsstat i EU eller annat land).

Beroende på typ av ärende kan tillståndsärenden handläggas av de lokala polisinrättningarna eller av Polisstyrelsens Vapenförvaltning.  

Definitioner

I fråga om transport av skjutvapen till utlandet eller till Finland är det bra att veta vad som avses med vissa begrepp. 

När det gäller skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler avses med

a) införsel transport till Finland från någon annan plats än en medlemsstat i EU

b) utförsel transport från Finland till någon annan plats än en medlemsstat i EU

c) överföring transport från en medlemsstat i EU till en annan

d)transitering  transport från någon annan plats än en medlemsstat i EU genom Finland till någon annan plats än en medlemsstat i EU.

Förvärvstillstånd för utomlands bosatt person

Kom ihåg både vid privat överföring och vid privat utförsel att ett utländskt tillstånd inte räcker för att förvärva vapen i Finland. För detta behövs ett särskilt tillstånd (förvärvstillstånd för utomlands bosatt person). Tillstånd för privat överföring beviljas av polisinrättningen och förvärvstillstånd för utomlands bosatt person beviljas av Polisstyrelsens vapenförvaltning. Vapnets säljare fyller i sin egen del i ansökan om förvärvstillstånd för utomlands bosatt person (uppgifter om säljaren/överlåtaren). På basis av denna anmälan raderar polisinrättningen den tidigare tillståndsinnehavaren/överlåtaren från vapentillståndet och antecknar att vapnet har överförts till utlandet.  

Kom ihåg att förvärvstillstånd för utomlands bosatt person inte berättigar till innehav i Finland. Säljaren ska leverera vapnet till den utländska adressen som förvärvaren uppgav.

Miten toimin eri tilanteissa, kun ampuma-ase saatava maasta toiseen? -haitarin johdanto -sv

Hur går jag tillväga i olika situationer när skjutvapen ska förflyttas från ett land till ett annat? 

Under rubrikerna nedan hittar du mer information om olika situationer när du ska transportera skjutvapen från ett land till ett annat. Med hjälp av definitionerna på huvudsidan kan du även kontrollera vad som gäller just i din situation. 

Aseiden liikuttelu ulkomaille -haitari -sv