Navigointivalikko

Sähköinen asiointi

Sähköinen asiointi 

Aselupahakemus

Voit jättää aselupahakemuksen sähköisesti poliisin sähköisessä asioinnissa tai varata asiointiajan lupahakemuksen jättämiseksi henkilökohtaisesti poliisilaitoksella. Mikäli olet varannut ajan hakemuksen jättämiseksi, mutta teetkin hakemuksen sähköisesti, muista perua varaamasi aika, jotta se vapautuu muiden käyttöön. 

Neuvoja sähköisen hakemuksen täyttämiseen saat poliisin neuvontapalvelusta. Sähköisellä hakemuslomakkeella on myös ohjetekstejä. 

Hakemus tehdään vahvan sähköisen tunnistautumisen avulla esimerkiksi pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Vahvan sähköisen tunnistautumisen takia hakemusta ei voi tehdä toisen henkilön puolesta sähköisesti.

Samalla kertaa voit hakea useita lupia tai tehdä ilmoituksia. Valitse sähköisellä lomakkeella ennen maksusuoritusta "Tee toinen hakemus tai ilmoitus". 

Sähköisen hakemuksen hinta on sama kuin henkilökohtaisesti poliisilaitoksella lupaa hakemalla.  

Hakemusta tehdessäsi voit valita luvan toimitustavan. Pääsääntöisesti lupa postitetaan. 

Poliisilaitoksella käyntiä sähköisesti aselupaa haettaessa vaaditaan, jos haet ensimmäistä aselupaasi tai edellisen luvan saamisesta on kulunut yli 10 vuotta. Alaikäiset hakijat haastatellaan aina. 

Poliisilaitoksella joutuu käymään myös, jos hakemusta ei ole mahdollista tehdä siksi, ettei kyseistä lupatyyppiä ole valittavissa sähköisessä asioinnissa. Poliisi voi kutsua asioimaan henkilökohtaisesti myös muista syistä.

Hakemuksen liitteet

Hakemukseen tarvitaan useimmiten myös liitteitä. Yleisimpiä vaadittavia liitteitä ovat metsästyskortti ja kuitti maksetusta riistanhoitomaksusta tai ampuma-asekouluttajan antama todistus tai muu todistus aikaisemmasta ampumaharrastuksesta.

  • Voit ottaa tarvittavasta liitteestä kuvan puhelimella ja liittää sen hakemukseen. Liitteet kannattaa tallentaa PDF-muodossa tiedoston koon pienentämiseksi. 
  • Hakemuksella voit myös valita vaihtoehdon lähettää liitteet postitse tai käydä viemässä poliisilaitokselle.  

Hakemusten käsittely

Lupahakemukset säilyvät luonnostilaisena poliisin sähköisessä asioinnissa kahden viikon ajan. Poliisi käsittelee sähköisen asiointipalvelun kautta saamiaan tietoja tietosuojalain mukaisesti. Tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä poliisissa on tietoa Tietosuoja ja henkilötietojen käsittely-sivulla.

Jos huomaat hakemuksen jättämisen ja maksamisen jälkeen tehneesi virheen täyttämisessä, odota yhteydenottoa poliisilaitokselta. Saat lisätietopyynnön tai soiton asiaa käsittelevältä virkailijalta.

Aselupahakemuksen tavoiteltu käsittelyaika on noin kuukausi, mikäli 

  • hakemus on täytetty huolellisesti, 
  • hakemuksella on kaikki tarvittavat liitteet ja 
  • hakija on lain mukaan sopiva saamaan hakemansa luvan eikä 
  • hakijaa tarvitse erikseen haastatella. 

Ruuhka-ajat vaikuttavat käsittelyaikoihin. Lisää tietoa saat Poliisi.fi -sivulta Käsittelyajat.

Aseen tai sen osan myyminen tai ostaminen

Vaikka ampuma-aseeseen liittyvä ilmoitus osto-/myyntitilanteessa tehtäisiin sähköisen asioinnin kautta, paperiseen hankkimislupatodistukseen on tehtävä asiaankuuluvat merkinnät.

Hankkimisluvan kolmas sivu eli luovutusilmoitus on pyydettäessä toimitettava poliisilaitokselle. Muussa tapauksessa sähköisesti tehty ilmoitus riittää.

Voit tehdä ilmoituksen hankkimistasi aseen luvanvaraisista osista myös sähköisesti. Ilmoitus on tehtävä 30 päivän kuluessa hankkimisesta. Joissain tapauksista aseen osa on pyynnöstä käytävä esittämässä poliisille. Tarkemmin asiasta on tietoa poliisi.fi -sivulla Hae aselupaa

Aseen myyjällä on velvollisuus ilmoittaa myymistään aseista. Myydessäsi aseen saamasi lupa raukeaa. Lain mukaan lupakortti on viipymättä luovutettava poliisille. Jos et palauta korttia, saatat syyllistyä ampuma-aserikkomukseen.

Myyntitilanteessa luovutusilmoituksen palauttamisesta on vastuussa luovuttaja eli myyjä. Ostajan velvollisuus on tehdä hankkimastaan aseesta tai aseen osasta yksilöintitietoilmoitus (vastaanottoilmoitus) 30 päivän kuluessa hankkimisesta.

Aseiden säilyttäminen 

Katso poliisi.fi -sivuilta tietoa aseiden lainmukaisesta säilyttämisestä. Jotta saat säilyttää asetta, sinulla on oltava lupa vastaavanlaiseen aseeseen. 

Jos sinulla on aseiden säilyttämiseen liittyviä kysymyksiä, voit ottaa yhteyttä poliisilaitokselle tai neuvontapalveluun. 

Ampuma-aselaissa ei ole määritelty enimmäisaikaa toisen henkilön aseen säilyttämisen maksimiaikaan, mutta sinun on huolehdittava säilytysedellytysten täyttymisestä. Aseen lainaamisesta tai luovuttamisesta säilyttämistä varten pitää ilmoittaa poliisille. Sen voi tehdä poliisin sähköisen asioinnin kautta. 

Aseen lainaaminen ja palauttaminen

Jos lainaat asettasi toiselle henkilölle tai lainaat itse toisen asetta, sinun tulee ilmoittaa poliisille. mikäli kyseessä on vähintään 30 vuorokauden laina-aika. Aseen saa lainata vain sellaiselle, jolla on oikeus vastaavanlaiseen ampuma-aseeseen. Joitakin poikkeuksia tähän on, esim. haulikon saa lainata sille, jolla on oikeus haulikon, kiväärin tai yhdistelmäaseen hallussapitoon. Lainaamis-säännöt voi tarkastaa ampuma-aselaista.

Poliisille ei tarvitse ilmoittaa, jos lainaat asettasi henkilölle, jolla on kyseiseen aseeseen rinnakkaislupa. Kyseessä ei ole lainaaminen, vaan henkilöllä on hyväksytty rinnakkaislupa pääluvan aseeseen. Mikäli ase on pitkäaikaissäilytyksessä rinnakkaisluvan omaavalla, on kuitenkin suotavaa ilmoittaa aseen sijainnista. 

Laki ei velvoita ilmoittamaan aseen lainasta palauttamisesta, ellei lainaksiantaja tai lainaksisaaja ole asealan elinkeinonharjoittaja. Palauttamisesta ilmoittamista suositellaan kuitenkin, jotta aseen oikea sijainti on poliisin tiedossa.

Palauttamisesta voi ilmoittaa samalla tavalla kuin lainaksi antamisesta. Poliisin sähköisessä asioinnissa on sitä varten lomake. Laki velvoittaa vasta voimaantulemisensa jälkeen ilmoittamaan aseen lainaamisesta tai antamisesta säilytettäväksi, ellei toisin ole mainittu. Ilmoittaminen ennen 1.3.2024 lainaamisesta tai antamisesta säilytettäväksi on kuitenkin suotavaa.