Asealan elinkeinolupa -hero

Asealan elinkeinolupa

Asealan elinkeinoluvan saamisen edellytykset määritellään ampuma-aselaissa. Lupa voidaan antaa laissa mainitut edellytykset täyttävälle luonnolliselle henkilölle tai oikeushenkilölle. Luvan saajan elinkeinotoiminnan pitää koostua kokonaan tai osittain yhdestä tai useammasta ampuma-aselaissa mainitusta asealan elinkeinosta.

Luvan asealan elinkeinon harjoittamiseen (asealan elinkeinolupa) myöntää Poliisihallituksen asehallinto. Asealan elinkeinolupaan ja -toimintaan liittyvissä asioissa voit lähettää sähköpostia Poliisihallituksen asehallintoon asehallinto@poliisi.fi.

Asiakkaan kädessä kynä, jolla hän antaa allekirjoituksen piirtolevylle poliisin lupapalvelupisteessä.

Asealan elinkeinolupa -yleisteksti

Asealan elinkeinon harjoittaminen

Ampuma-aselain mukaisesti luvanvaraisia elinkeinoja ovat

  • ampuma-aseiden, aseen osien, patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten kauppa, vaihto, säilyttäminen ja vuokraaminen
  • ampuma-aseiden ja aseen osien korjaaminen, kaupallinen muuttaminen, muuntaminen ja valmistaminen
  • ampuma-aseen, aseen osien, patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten välittäminen
  • ampuma-aseiden, aseen osien, patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten Suomen sisällä tapahtuvan siirtämisen ja muun laissa määritetyn siirron, viennin ja tuonnin järjestäminen;
  • patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten kaupallinen valmistaminen.

Asealan elinkeinoluvan saamisen edellytykset määritellään ampuma-aselaissa. Lupa voidaan antaa laissa mainitut edellytykset täyttävälle luonnolliselle henkilölle tai oikeushenkilölle. Luvan saajan elinkeinotoiminnan pitää koostua kokonaan tai osittain yhdestä tai useammasta asealan elinkeinosta.

Jos toiminnassa on tarkoitus käsitellä tai säilyttää 

  • ampuma-aseita
  • aseen osia
  • patruunoita 
  • erityisen vaarallisia ammuksia

luvan saamisen edellytyksenä on, että poliisilaitos on hyväksynyt säilytystilat turvallisiksi. Tässä huomioidaan elinkeinotoiminnan luonne ja laajuus. 

Hae asealan elinkeinolupaa -haitarin johdanto

Hae lupaa

Hae asealan elinkeinolupaa kirjallisella hakemuksella Poliisihallituksen asehallinnosta. Tulosta hakemuslomake Lomakkeet-sivulta (Ase 28 fi - Asealan elinkeinolupahakemus), täytä se huolellisesti ja toimita asehallintoon.

Luvan hakijan pitää allekirjoittaa hakemus. Jos haet lupaa yksityishenkilönä, allekirjoita hakemus itse. Oikeushenkilön, esimerkiksi erilaisten yhtiöiden, hakemuksen allekirjoittavat henkilö tai henkilöt, joilla on nimenkirjoitusoikeus. Jos nimenkirjoittajia ei ole vielä ehditty merkitä kauppa- tai yhdistysrekisteriin, osoita oikeus nimen kirjoittamiseen yhteisön kokouksen pöytäkirjanotteella. 

Hae aselan elinkeinolupaa -haitari