Asealan elinkeinolupa -hero

Asealan elinkeinolupa

Luvat asealan elinkeinon harjoittamiseen myöntää ja peruuttaa Poliisihallituksen asehallinto. Hae lupaa kirjallisella hakemuksella Poliisihallituksen asehallinnosta.

Asealan elinkeinoluvan saamisen edellytykset määritellään Ampuma-aselaissa. Lupa voidaan antaa laissa mainitut edellytykset täyttävälle luonnolliselle henkilölle tai oikeushenkilölle. Luvan saajan elinkeinotoiminnan pitää koostua kokonaan tai osittain yhdestä tai useammasta asealan elinkeinosta.

Jos olet asealan elinkeinoharjoittajan palveluksessa, sinulla pitää olla lupa aseiden ja ampumatarvikkeiden käsittelyyn työssäsi. Aseenkäsittelyluvan antaa ja peruuttaa poliisilaitos.

Asiakkaan kädessä kynä, jolla hän antaa allekirjoituksen piirtolevylle poliisin lupapalvelupisteessä.

Asealan elinkeinolupa -yleisteksti

Asealan elinkeinon harjoittaminen

Ampuma-aselain mukaisesti luvanvaraisia elinkeinoja ovat

  • ampuma-aseiden, aseen osien, patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten kauppa, vaihto, säilyttäminen ja vuokraaminen
  • ampuma-aseiden ja aseen osien korjaaminen, kaupallinen muuttaminen, muuntaminen ja valmistaminen
  • ampuma-aseen, aseen osien, patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten välittäminen
  • ampuma-aseiden, aseen osien, patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten Suomen sisällä tapahtuvan siirtämisen ampuma-aselain mukaisen muun siirron, viennin ja tuonnin järjestäminen;
  • patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten kaupallinen valmistaminen.

Asealan elinkeinolupien hakemisesta saat tietoa Poliisihallituksen asehallinnon sähköpostista asehallinto@poliisi.fi.

Asealan elinkeinoluvan saamisen edellytykset määritellään Ampuma-aselaissa. Lupa voidaan antaa laissa mainitut edellytykset täyttävälle luonnolliselle henkilölle tai oikeushenkilölle. Luvan saajan elinkeinotoiminnan pitää koostua kokonaan tai osittain yhdestä tai useammasta asealan elinkeinosta.

Jos toiminnassa on tarkoitus käsitellä tai säilyttää

  • ampuma-aseita
  • aseen osia
  • patruunoita 
  • erityisen vaarallisia ammuksia,

luvan saamiseksi säilytyspaikan poliisilaitoksen pitää hyväksyä säilytystilat turvallisiksi. Tässä huomioidaan elinkeinotoiminnan luonne ja laajuus. 

Hae asealan elinkeinolupaa -haitarin johdanto

Hae lupaa

Hae lupaa kirjallisella hakemuksella Poliisihallituksen asehallinnosta.

Luvan hakijan pitää allekirjoittaa hakemus. Jos haet lupaa yksityishenkilönä, allekirjoita hakemus itse. Oikeushenkilön, esimerkiksi erilaisten yhtiöiden, hakemuksen allekirjoittavat henkilö tai henkilöt, joilla on nimenkirjoitusoikeus. Jos nimenkirjoittajia ei ole vielä ehditty merkitä kauppa- tai yhdistysrekisteriin, osoita oikeus nimen kirjoittamiseen yhteisön kokouksen pöytäkirjanotteella. 

Ole ennen luvan hakemista yhteydessä Poliisihallituksen asehallintoon (asehallinto@poliisi.fi), jotta vältyt mahdollisilta epätarkkuuksilta hakemuksessa.

Hae aselan elinkeinolupaa -haitari