Navigointivalikko

Asealan elinkeinonharjoittajan vastuuhenkilön kokeet vuonna 2021

Ase-elinkeinonharjoittajan vastuuhenkilökokeet vuonna 2021

Poliisihallituksen asehallinto järjestää ampuma-aseasetuksen 16 §:n mukaiset vastuuhenkilön kokeet

  • tiistaina 16.11.2021 (ilmoittaudu viimeistään 26.10.2021)

Koepaikkana on Riihimäki tai muu, myöhemmin ilmoitettava paikkakunta.

Pandemian vaikutus kokeen pitämiseen

Poliisihallitus noudattaa tarkasti aluehallintoviraston ja muiden viranomaisten antamia koronaan liittyviä ohjeita ja kokoontumisrajoituksia. Tästä voi aiheutua koejärjestelyihin muutoksia, joista tiedotetaan ilmoittautuneille mahdollisimman hyvissä ajoin ennen koetta. Kokeen pitopaikka voi muuttua ja ajankohta voi vaihdella klo 8 – 17 välillä koepäivänä.

Koe on edellytys vastuuhenkilönä toimimiselle

Koe on suoritettava, jos haluat tulla hyväksytyksi asealan elinkeinonharjoittajan vastuuhenkilöksi. Kokeessa on kaksi osiota. Kunkin osion hyväksytty suorittaminen antaa kelpoisuuden kyseisen asealan elinkeinon vastuuhenkilönä toimimiseen.

Kokeen osiot ovat

  • asealan kaupan harjoittaminen
  • ampuma-aseiden, aseen osien, patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten valmistaminen sekä aseen osien korjaaminen ja muuntaminen.

Osallistumismaksu ja ilmoittautuminen

Ilmoittaudu kokeeseen tämän Webropol linkin kautta.

Ilmoittautumisen tulee olla perillä viimeistään kolme viikkoa ennen koetta. Ilmoittautuminen on sitova.

Osallistumismaksu on 150 euroa. Suorita maksu Poliisihallituksen Nordean pankkitilille FI31 1660 3000 1178 31 viimeistään kolme viikkoa ennen koepäivää.

Kirjoita maksusuorituksen viestikenttään

  • asehallinto/ vastuuhenkilökoe ja koepäivämäärä
  • ilmoittautujan nimi.

Henkilökortti tai passi mukaan kokeeseen

Ota kokeeseen mukaan henkilökortti tai passi henkilöllisyyden todistamista varten. Ajokortti ei ole henkilöllisyyttä osoittava asiakirja.

Kokeessa on hallittava kulloinkin voimassa olevat säädökset. Lista kokeen piiriin kuuluvista säännöksistä on Poliisin verkkosivuilla asealan elinkeinoluvan yhteydessä.

Lisätietoja antaa kokeen sisältöön liittyvistä asioista ylitarkastaja Ilmari Kosonen, puh. 0295 481 852 ja kokeeseen liittyvistä käytännön asioista suunnittelija Susanna Kouvalainen, puh. 0295 481 958.

Lisätietoja asealan elinkeinoluvista Poliisi.fi sivuilla

Katso vastuuhenkilön kokeen vaatimukset

Poliisin verkkoasiointi