Prov för ansvarig person hos näringsidkare i vapenbranschen 2022

Prov för ansvarig person hos näringsidkare i vapenbranschen 2024

Polisstyrelsens vapenförvaltning ordnar prov för ansvarig person enligt 16 a § i skjutvapenförordningen

  • tisdagen 20.02.2024 (anmälan och betalning senast 30.01.2024)
  • tisdagen 21.05.2024 (anmälan och betalning senast 30.04.2024)
  • tisdagen 03.09.2024 (anmälan och betalning senast 13.08.2024)
  • tisdagen 12.11.2024 (anmälan och betalning senast 22.10.2024)

Provet ska ordnas i Riihimäki. I provet ska deltagaren behärska de gällande författningarna. En förteckning över de bestämmelser som ingår i provet finns på webbplats Krav som ställs i provet för ansvarig person.

Anmälan och deltagaravgift

Anmälan till prov för ansvarspersoner görs via polisens elektroniska tjänst. Anmälningsformuläret heter Anmälan till prov för ansvarig person. Deltagaravgiften på 160 euro betalas i samband med anmälan. 

Privatperson:
Du hittar anmälningsformuläret i e-tjänsten under Tjänster för privatpersoner > Skjutvapenärenden > Utbildnings- och provavgifter. 

Näringsidkare inom vapenbranschen:
Om du är näringsidkare inom vapenbranschen kan du anmäla en eller flera deltagare till provet. Formuläret hittar du under Tjänster för företag och sammanslutningar > Skjutvapenärenden > Utbildnings- och provavgifter. Deltagaravgifterna betalas i samband med anmälan. 

Provet är en förutsättning för att kunna verka som ansvarig person

Provet måste avläggas om du vill bli godkänd som ansvarig person hos näringsidkare i vapenbranschen. Provet omfattar två deluppgifter. Varje godkänd deluppgift ger behörighet att vara ansvarig person i motsvarande vapenbransch.

Deluppgifterna i provet är

  1. idkande av handel i vapenbranschen, byteshandel med samt uthyrning och mäkling av skjutvapen och förvaring av skjutvapen i kommersiellt syfte;
  2. tillverkning av skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler samt reparation och modifiering av vapendelar.

Identitetskort eller pass med till provtillfället

Ta med dig ditt giltiga identitetskort eller ditt giltiga pass till provet för att styrka din identitet. Körkortet är inte en officiell identitetshandling.

Om du har praktiska frågor som gäller provet kan du kontakta planeraren Susanna Kouvalainen tfn 0295 481 958. Mer information om innehållet i provet ges av överinspektör Ilmari Kosonen tfn 0295 481 852.

Läs mera