Asealan elinkeinolupa -hero -sv

Näringstillstånd i vapenbranschen

Förutsättningarna för beviljande av näringstillstånd i vapenbranschen fastställs i skjutvapenlagen. Tillstånd kan beviljas en fysisk eller juridisk person som uppfyller kraven i lagen. Näringsverksamheten för den som beviljats tillstånd ska helt eller delvis bestå av en eller flera näringar i vapenbranschen.

Tillstånd att idka näring i vapenbranschen (näringstillstånd i vapenbranschen) beviljas av Polisstyrelsens vapenförvaltning. I ärenden som gäller näringstillstånd och verksamhet i vapenbranschen kan du skicka e-post till Polisstyrelsens vapenförvaltnings e-post asehallinto@poliisi.fi.

Asiakkaan kädessä kynä, jolla allekirjoittaa piirtolevylle.

Näringstillstånd i vapenbranschen -generell info

Idkande av näring i vapenbranschen

Enligt skjutvapenlagen är näring som kräver tillstånd följande

  • handel med, utbyte, förvaring och uthyrning av skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler
  • reparation, tillverkning, ändring och modifiering av skjutvapen och vapendelar i kommersiellt syfte
  • förmedling av skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler
  • ordnande av transport av skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler inom Finland samt ordnande av sådan överföring, utförsel eller införsel som avses i lagen,
  • tillverkning av patroner och särskilt farliga projektiler i kommersiellt syfte

Förutsättningarna för beviljande av näringstillstånd i vapenbranschen fastställs i skjutvapenlagen. Tillstånd kan beviljas en fysisk eller juridisk person som uppfyller kraven i lagen. Näringsverksamheten för den som beviljats tillstånd ska helt eller delvis bestå av en eller flera näringar i vapenbranschen.

Om det i verksamheten finns avsikt att hantera eller förvara 

  • skjutvapen
  • vapendelar
  • patroner 
  • särskilt farliga projektiler

En förutsättning för att få tillstånd är att polisinrättningen har godkänt att förvaringslokalen är säker. Här beaktas näringsverksamhetens art och omfattning. 

Hae asealan elinkeinolupaa -haitarin johdanto

Ansök om tillstånd

Ansök om näringstillstånd i vapenbranschen med en skriftlig ansökan till Polisstyrelsens vapenförvaltning. Skriv ut ansökningsblanketten från sidan Blanketter (Ase 28 sv - Ansökan näringstillstånd i vapenbranschen), fyll i den omsorgsfullt och lämna in den till vapenförvaltningen.

Den som ansöker om tillståndet ska underteckna ansökan. Om du ansöker om tillstånd som privatperson ska du underteckna ansökan själv. En ansökan för en juridisk person, till exempel olika bolag, undertecknas av den person eller de personer som har namnteckningsrätt. Om namntecknarna ännu inte har antecknats i handels- eller föreningsregistret, påvisa namnteckningsrätten med ett utdrag ur sammanslutningens mötesprotokoll. 

Hae aselan elinkeinolupaa -haitari