Aseenkäsittelylupa sv

Vapenhanteringstillstånd

Om du är anställd hos en näringsidkare i vapenbranschen ska du ha tillstånd för hantering av vapen och ammunition i ditt arbete. Tillståndet beviljas av polisinrättningen. 

Tillståndet ger dig rätt att transportera, förvara eller annars hantera de 

  • skjutvapen
  • vapendelar
  • patroner
  • särskilt farliga projektiler

som omfattas av näringsidkarens verksamhet. Tillståndet ger också rätt att skjuta med ovan nämnda skjutvapen i förevisnings-, provnings- eller utbildningssyfte, om det är nödvändigt med tanke på näringsverksamheten.

Vapenhanteringstillstånd kan utöver vad som nämns ovan också meddelas den som i sitt arbete tillfälligt transporterar, förvarar eller annars hanterar skjutvapen, vapendelar, patroner eller särskilt farliga projektiler.

När du ansöker om tillstånd för vapenhantering ska du ta med till polisinrättningen

  • pass eller identitetskort
  • passfoto eller bildkod
  • FO-nummer för näringsidkare i vapenbranschen och numret på näringstillstånd i vapenbranschen
  • ett arbetsavtal eller annat intyg över arbete som utfärdats av näringsidkaren och som ligger till grund för ansökan om tillstånd.

Boka tid för ärendehantering i den elektroniska tidsbokningen

För att få vapenhanteringstillstånd måste du ha fyllt 18 år. Dessutom ska ditt hälsotillstånd och uppförande vara sådant att du anses lämplig för att hantera skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler. 

Om du är under 20 år ställer polisen vissa villkor för vapenhanteringstillståndet. Tillståndet ger inte rätt att hantera pistoler, miniatyrpistoler, revolvrar eller miniatyrrevolvrar innan du har fyllt 20 år.