Aseenkäsittelylupa

Aseenkäsittelylupa

Jos olet asealan elinkeinonharjoittajan palveluksessa, sinulla pitää olla lupa aseiden ja ampumatarvikkeiden käsittelyyn työssäsi. Luvan antaa poliisilaitos. 

Aseenkäsittelylupa oikeuttaa sinut kuljettamaan, säilyttämään tai muuten käsittelemään niitä 

  • ampuma-aseita
  • aseen osia
  • patruunoita
  • erityisen vaarallisia ammuksia

jotka kuuluvat elinkeinonharjoittajan toimintaan. Lupa oikeuttaa esittely-, kokeilu- tai koulutustarkoituksessa myös ampumaan edellä tarkoitetuilla ampuma-aseilla, jos se on elinkeinotoiminnan kannalta tarpeellista.

Aseenkäsittelylupa voidaan antaa myös henkilölle, joka työssään tilapäisesti kuljettaa, säilyttää tai muuten käsittelee ampuma-aseita, aseen osia, patruunoita tai erityisen vaarallisia ammuksia.

Kun haet aseenkäsittelylupaa, ota poliisilaitokselle mukaan

  • passi tai henkilökortti
  • passikuva tai kuvatunnus
  • asealan elinkeinonharjoittajan y-tunnus ja asealan elinkeinoluvan numero
  • työsopimus tai muu elinkeinonharjoittajan antama todistus työstä, minkä perusteella lupaa haetaan.

Asiointia varten varaa aika sähköisestä ajanvarauksesta

Jotta voit saada aseenkäsittelyluvan, sinun pitää olla 18 vuotta täyttänyt. Lisäksi terveydentilasi ja käyttäytymisesi pitää olla sellaista, että sinua voidaan pitää sopivana käsittelemään ampuma-aseita, aseen osia, patruunoita ja erityisen vaarallisia ammuksia. 

Jos olet alle 20-vuotias, poliisi asettaa aseenkäsittelylupaan ehtoja. Lupa ei oikeuta käsittelemään pistoolia, pienoispistoolia, revolveria tai pienoisrevolveria ennen kuin olet täyttänyt 20 vuotta.