Murupolku

Navigointivalikko

Asealan elinkeinonharjoittajan velvollisuus ilmoittaa aseista asetietojärjestelmään

Asealan elinkeinonharjoittajan velvollisuus ilmoittaa aseista asetietojärjestelmään

Asealan elinkeinonharjoittajan pitää ilmoittaa asetietojärjestelmään hallussaan olevien ampuma-aseiden, aseen osien, tehokkaiden ilma-aseiden ja kaasusumuttimien yksilöintitiedot. Velvollisuus koskee myös deaktivoituja ampuma-aseita.

Ampuma-aselain 25 §:n ja asetuksen 719/2020 mukaisesti ilmoittamisessa on käytettävä Poliisihallituksen vahvistamaa lomaketta.

Huomioi, että ilmoitusvelvollisuus koskee vain asealan elinkeinonharjoittajaa, ei yksityishenkilöä. 

Miten ilmoitat

Tee ilmoitus asetietojärjestelmään Poliisihallituksen vahvistamilla Excel -lomakkeilla. Käytössäsi on kaksi eri lomaketta. 

Ilmoitus uudesta ampuma-aseesta tai aseen osasta (lomake 1)

Käytä tätä lomaketta, kun ilmoitat ampuma-aselain mukaisen esineen

 • valmistamisesta
 • siirrosta Suomeen toisesta EU-maasta
 • tuonnista Suomeen EU:n ulkopuolelta.

Käytä lomaketta myös, jos ilmoitat hallussasi olevia ampuma-aseita tai aseen osia, joita ei ole vielä syötetty asetietojärjestelmään.

Asealan elinkeinonharjoittajan on tehtävä ilmoitus 10 päivän kuluessa valmistamisesta tai siitä, kun on saanut ampuma-aselain mukaisen esineen haltuunsa.

Ilmoitus ampuma-aseelle tai aseen osalle tehdystä toimenpiteestä (lomake 2)
(päivitetty 31.1.2024)

Käytä lomaketta, kun ilmoitat ampuma-aselain mukaisen esineen

 • luovuttamisesta yksityishenkilölle, yhteisölle/yritykselle tai toiselle asealan elinkeinonharjoittajalle
 • vastaanottamisesta
 • muuntamisesta
 • siirrosta toiseen EU-maahan
 • viennistä EU:n ulkopuolelle.

Tee ilmoitus 10 päivän kuluessa siitä, kun mainittu toimenpide on tehty. 

Huomioi, että ilmoitusvelvollisuus koskee myös ampuma-aselain mukaisten esineiden tilapäistä luovuttamista, mukaan lukien lainaamista ja lainasta palauttamista sekä muuta yli 10 vuorokautta kestävää tilapäistä haltuun saantia. Muista, että deaktivoiduille ampuma-aseille tehdyt toimenpiteet on myös ilmoitettava.

Voit käyttää tarvittaessa lomakkeesta 2 tehtyä Open office -versiota (lomake).

Käytä sähköistä asiointia

Poliisin sähköisissä yrityksille ja yhteisöille suunnatuissa palveluissa käytetään Suomi.fi -valtuuksia. Tarvittava valtuutus on nimeltään 'Poliisin käsittelemien ilmoitusten tekeminen ja lupien hakeminen'

Toimita ilmoitus poliisille verkkopalvelua käyttäen

 1. Avaa, täytä ja tallenna lomake

  Avaa lomake linkistä (lomakkeen nimi, sininen teksti). Täytä lomake huolellisesti ja tallenna koneellesi.
   
 2. Siirry poliisin sähköiseen asiointipalveluun

  Aseilmoitus toimitetaan poliisille verkkopalvelun kautta. Kirjaudu palveluun. Kun painat Kirjaudu -painiketta, avautuu valikko. Valitse Yritys tai yhteisö. 

  Tunnistaudu palveluun. Valitse yritys, yhdistys tai muu yhteisö, jonka puolesta asioit. Mikäli valikosta puuttuu tietoja, tarkista Suomi.fi -valtuutuksen voimassaolo. 

  Palvelut yrityksille ja yhteisöille -välilehdeltä löydät Ampuma-    aseasiat. Valitse Tee aseilmoitus.
   
 3. Täytä ja lähetä aseilmoitus

  Tarkista ja täytä ilmoittajan tiedot. Valitse ilmoitettava asia/asiat ja liitä ilmoitukseen tallentamasi excel -lomake (tai lomakkeet). 

  Tarkista tiedot ja lähetä. Ilmoitus on maksuton.

Lisätietoja Suomi.fi -valtuuksista

Suomi.fi -palvelun Organisaatioiden asiakaspalvelu auttaa yrityksiä ja yhteisöjä palvelujen käytössä.

Voit myös tarvittaessa ottaa yhteyttä Poliisihallituksen asehallintoon (sähköposti asehallinto@poliisi.fi).

Ilmoitus ampuma-aseen tai aseen osan hävittämisestä

Ampuma-ase tai aseen osa hävitetään luovuttamalla se poliisille hävitettäväksi. Poliisi tekee asetietojärjestelmään merkinnän ampuma-aseen tai aseen osan hävittämisestä (Ampuma-aselaki 2 § 4 mom.).

Jos hävittämisen yhteydessä jätetään hävittämättä aseen osia, poliisi merkitsee ne asetietojärjestelmään. Ilmoitus hävittämisestä tapahtuu samalla (Ampuma-aseasetus 3 §).

Ampumatarvikkeista pidettävä tiedosto

Patruunoiden tai erityisen vaarallisten ammusten kaupan harjoittamiseen, säilyttämiseen tai valmistamiseen oikeutetun asealan elinkeinoluvan haltijan tulee pitää patruunoista ja erityisen vaarallisista ammuksista tiedostoa, johon merkitään:

 1. valmistettujen, hankittujen, säilytettävien ja luovutettujen patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten määrä, laji ja kaliiperi
 2. hankkimis-, säilytettäväksi ottamis- ja luovutusaika
 3. luovuttajan ja luovutuksensaajan oikeutta pitää hallussa patruunoita tai erityisen vaarallisia ammuksia tai asealan elinkeinolupaa koskevat tiedot.

Asealan elinkeinoluvan haltija voi pitää tiedostoa patruunoista merkitsemällä tiedot erilliseen kirjaan tai automaattisen tietojenkäsittelyn avulla laadittuun tiedostoon.

Usein kysyttyjä kysymyksiä elinkeinonharjoittajan tekemistä ilmoituksista UKK saate

Usein kysyttyä elinkeinonharjoittajan ilmoituksista 

Usein kysyttyjä kysymyksiä elinkeinonharjoittajan tekemistä ilmoituksista UKK

Asealan elinkeinonharjoittajan ilmoitukset -infolaatikko

Huomio!

Nämä ilmoitukset koskevat vain asealan elinkeinonharjoittajia, eivät yksityishenkilöitä.