Murupolku

Navigointivalikko

Asealan elinkeinonharjoittajan velvollisuus ilmoittaa aseista asetietojärjestelmään

Asealan elinkeinonharjoittajan velvollisuus ilmoittaa aseista asetietojärjestelmään

Asealan elinkeinonharjoittajien pitää ilmoittaa asetietojärjestelmään hallussaan olevien ampuma-aseiden, tehokkaiden ilma-aseiden, kaasusumuttimien ja aseen osien yksilöintitiedot. 

Huomioi, että nämä ilmoitukset koskevat vain asealan elinkeinonharjoittajia, eivät yksityishenkilöitä. 

Miten ilmoitat

Tee ilmoitus asetietojärjestelmään Poliisihallituksen vahvistamilla Excel-lomakkeilla. Marraskuun alusta voit tehdä ilmoitukset verkkopalvelussamme. 

  • Ilmoita lomakkeella 1 (Ilmoitus uudesta ampuma-aseesta) ne hallussasi olevat ampuma-aseet ja aseen osat, joita ei ole vielä syötetty asetietojärjestelmään. Tällä lomakkeella voit ilmoittaa vastaisuudessa asealan elinkeinonharjoittajan valmistamat, Suomeen tuodut ja siirretyt ampuma-aseet, tehokkaat ilma-aseet, kaasusumuttimet ja aseen osat. Tee ilmoitus 10 päivän kuluessa valmistamisesta tai siitä, kun asealan elinkeinonharjoittaja on saanut esineet haltuunsa.
  • Ilmoita lomakkeella 2 (Ilmoitus luovutuksesta, vastaanotosta tai muuntamisesta) ampuma-aseen, tehokkaan ilma-aseen, kaasusumuttimen ja aseen osan luovuttamisesta toiselle asealan elinkeinonharjoittajalle, vastaanottamisesta ja muuntamisesta. Tällä lomakkeella voit ilmoittaa myös aseen, tehokkaan ilma-aseen, kaasusumuttimen tai aseen osan siirrosta tai viennistä ulkomaille. Tee ilmoitus 10 päivän kuluessa siitä, kun mainittu toimenpide on tehty. Huom! Lomake 2 on päivitetty. Katso ohjeet alta usein kysytyistä kysymyksistä. Lomake 2 open office -versio
  • Luovutuksesta aseluvan nojalla yksityishenkilölle tai yhteisölle, joka ei ole asealan elinkeinonharjoittaja, voit ilmoittaa poliisille kuten aiemminkin. Tee ilmoitus 30 päivän kuluessa luovutuksesta. Samoin yksityishenkilöt tekevät luovutuksistaan ilmoitukset kuten aiemminkin, 30 päivän kuluessa luovutuksesta poliisilaitokselle.
  • Ilmoitus deaktivoinnista tehdään deaktivoinnin tarkastuksen yhteydessä.

Ilmoitus ampuma-aseen tai aseen osan hävittämisestä

Ampuma-ase tai aseen osa hävitetään luovuttamalla se poliisille hävitettäväksi. Poliisi tekee asetietojärjestelmään merkinnän ampuma-aseen tai aseen osan hävittämisestä. 

Jos hävittämisen yhteydessä jätetään hävittämättä aseen osa, poliisi merkitsee ne asetietojärjestelmään. Ilmoitus hävittämisestä tapahtuu samalla.

Käytä sähköistä asiointia

Tee ilmoitukset lähtökohtaisesti verkkopalveluamme käyttäen. Lue ohjeet sähköisen asioinnin käyttöön täältä (ohje tulossa). 

Ampumatarvikkeista pidettävä tiedosto

Patruunoiden tai erityisen vaarallisten ammusten kaupan harjoittamiseen, säilyttämiseen tai valmistamiseen oikeutetun asealan elinkeinoluvan haltijan tulee pitää patruunoista ja erityisen vaarallisista ammuksista tiedostoa, johon merkitään:

  1. valmistettujen, hankittujen, säilytettävien ja luovutettujen patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten määrä, laji ja kaliiperi
  2. hankkimis-, säilytettäväksi ottamis- ja luovutusaika
  3. luovuttajan ja luovutuksensaajan oikeutta pitää hallussa patruunoita tai erityisen vaarallisia ammuksia tai asealan elinkeinolupaa koskevat tiedot.

Asealan elinkeinoluvan haltija voi pitää tiedostoa patruunoista merkitsemällä tiedot erilliseen kirjaan tai automaattisen tietojenkäsittelyn avulla laadittuun tiedostoon.

Usein kysyttyjä kysymyksiä elinkeinonharjoittajan tekemistä ilmoituksista UKK saate

Usein kysyttyjä kysymyksiä elinkeinonharjoittajan tekemistä ilmoituksista asetietojärjestelmään

Usein kysyttyjä kysymyksiä elinkeinonharjoittajan tekemistä ilmoituksista UKK

Asealan elinkeinonharjoittajan ilmoitukset -infolaatikko

Huomio!

Nämä ilmoitukset koskevat vain asealan elinkeinonharjoittajia, eivät yksityishenkilöitä.