Serviceavgifter 2021

Serviceavgifter 2022

Behandlingen av tillståndsansökningar och anmälningar är avgiftsbelagd. 

Ändringar av ID-kortprocessen den 2 augusti 2021. Läs mer om detta i Polisstyrelsens pressmeddelande. 

Den lokala polisens serviceavgifter

Paikallispoliisin maksut - haitarit sv

Polisstyrelsens serviceavgifter

Polisstyrelsens serviceavgifter

Poliisihallituksen maksut -haitari sv

Poliisiammattikorkeakoulun maksut sv

Polisyrkeshögsskolans serviceavgifter

Poliisiammattikorkeakoulun maksut - haitari sv

Muut maksut sv

Andra serviceavgifter

Muut maksut - haitari sv

Maksutaulukko kuva sv

En person vid en dator bär en polisväst.