Serviceavgifter

Serviceavgifter 2024

Behandlingen av tillståndsansökningar och anmälningar är avgiftsbelagd. 

Den lokala polisens serviceavgifter

Paikallispoliisin maksut - haitarit sv

Polisstyrelsens serviceavgifter

Polisstyrelsens serviceavgifter

Poliisihallituksen maksut -haitari sv

Poliisiammattikorkeakoulun maksut sv

Polisyrkeshögsskolans serviceavgifter

Poliisiammattikorkeakoulun maksut - haitari sv

Muut maksut sv

Andra serviceavgifter

Muut maksut - haitari sv

Maksutaulukko kuva sv

En person vid en dator bär en polisväst.