Serviceavgifter 1.1.2020

Serviceavgifter 1.1.2021

Behandlingen av tillståndsansökningar och anmälningar är avgiftsbelagd. Avgifterna nedan gäller ansöknings- och anmälningsärenden som anhängiggjorts år 2021.

Den lokala polisens serviceavgifter

Paikallispoliisin maksut - haitarit sv

Polisstyrelsens serviceavgifter

Polisstyrelsens serviceavgifter

Poliisihallituksen maksut -haitari sv

Poliisiammattikorkeakoulun maksut sv

Polisyrkeshögsskolans serviceavgifter

Poliisiammattikorkeakoulun maksut - haitari sv

Muut maksut sv

Andra serviceavgifter

Muut maksut - haitari sv