Navigointivalikko

Nettivinkki

Nettivinkki

Oletko havainnut verkossa epäilyttävää toimintaa? Epäiletkö, että jokin näkemäsi voi liittyä rikokseen? Oletko törmännyt epäilyttävään sisältöön tai aineistoon?

Voit jättää poliisille nettivinkin kiireettömästä asiasta. Poliisi tarkastaa lähetetyt vinkit virka-aikana.

Kun tarvitset kiireellistä poliisin apua, soita hätänumeroon 112.

Nettivinkki ei ole rikosilmoitus tai hallintoasiain neuvontapalvelu

Lomakkeen kautta ei oteta vastaan rikosilmoituksia. Käytä rikosilmoituksen tekoon sähköistä rikosilmoitusta.

Täytä vähintään merkillä * osoitetut kentät. Lomakkeen aikakatkaisu on 20 minuuttia.

YJA Poliisi Nettivinkki

Tietoturvaloukkauksiin liittyvät havainnot

Tietoturvaloukkaus on tilanne, jossa yksityisen henkilön, yrityksen tai organisaation tietojen luottamuksellisuus, saatavuus tai eheys vaarantuu.

Tietoturvaloukkauksella tarkoitetaan esimerkiksi

 1. tietotekniikkarikoksia, kuten palvelunestohyökkäykset, haittaohjelmat, tietomurrot tai sähköpostitse lähetetyt tietojenkalasteluviestit
 2. verkkopalvelussa havaittua tietoturva-aukkoa, joka voi vaarantaa esim. henkilötietojen luottamuksellisen käsittelyn.

Huumausaineisiin liittyvät havainnot

Huumausainerikoksella tarkoitetaan

 1. huumausaineen valmistusta tai yrittämistä sekä kat-kasvin (Catha edulis) tai Psilocybe-sienen viljelyä tai sen yrittämistä
 2. oopiumiunikon, hampun tai meskaliinia sisältävien kaktuskasvien viljelyä tai sen yrittämistä käytettäväksi huumausaineena tai sen raaka-aineena taikka käytettäväksi huumausaineen valmistuksessa tai tuotannossa
 3. huumausaineen tuontia tai vientiä tai näiden yrittämistä sekä kuljetusta ja kuljetuttamista tai näiden yrittämistä
 4. huumausaineen myyntiä, välitystä, luovuttamista toiselle tai muulla tavoin levittämistä tai näiden yrittämistä
 5. huumausaineen hallussapitoa tai hankinnan yrittämistä.

Rasistiset rikokset ja syrjintä

Yleisesti viharikoksella tarkoitetaan rikosta, jonka motiivina on ennakkoluulo tai vihamielisyys teon kohteen edustamaa kansanryhmää kohtaan. Viharikos voi kohdistua myös valtaväestöön.

Viharikokseksi katsotaan tapahtumat ja rikokset, jotka kohdistuvat henkilöön tai omaisuuteen ja niiden vaikuttimena on

 • rotu
 • ihonväri
 • syntyperä
 • kansallinen tai etninen alkuperä
 • uskonto tai vakaumus
 • seksuaalinen suuntautuminen
 • vammaisuus
 • muu edellisiin rinnastettava vaikutin.

Viharikos voi kohdistua esimerkiksi vähemmistöjen kanssa työskenteleviin tai sosiaalisessa kanssakäynnissä oleviin.

Viharikos voi olla esimerkiksi rasistisin motiivein tehty syrjintä, laiton uhkaus, pahoinpitely, tuhotyö tai kiihottaminen kansanryhmää vastaan.

Ääriajatteluun perustuva väkivalta ja terrorismi

Ääriajatteluun perustuvassa väkivallassa väkivaltaa käytetään, sillä uhataan, se oikeutetaan tai siihen kannustetaan aatemaailmalla perustellen. Aatemaailma voi olla poliittinen, uskontulkintaan tai muuhun maailmankatsomukseen perustuva. Esimerkkejä ääriajatteluun perustuvasta väkivallasta ovat äärioikeiston ja -vasemmiston tekemät väkivallanteot, uskonnolla perusteltu väkivalta sekä esimerkiksi ihmisvihaan liittyvät teot, kuten jotkut joukkosurmat. Terrorismirikokset on määritelty rikoslaissa (rikoslain 34a-luku). Voit saattaa poliisin tietoon tätä kautta terrorismiin liittyvät ei-kiireelliset havainnot.

Väkivaltaan liittyvät havainnot

Laittomalla uhkauksella tarkoitetaan tilannetta, jossa henkilö uhkailee toista esimerkiksi väkivallalla tai muulla rikoksella. Uhatulla on tilanteessa perusteltu syy omasta tai toisen puolesta pelätä henkilökohtaisen turvallisuuden tai omaisuuden olevan vakavassa vaarassa.

Esimerkiksi lähisuhdeväkivaltaan voi liittyä väkivallalla uhkailua tai vainoamista. Pelko voi estää väkivallan kohdetta ilmoittamasta asiasta poliisille.

Muu turvallisuusuhka

Muu poliisin tietoon saatettava oleellinen turvallisuusuhka, mikä ei sisälly edellä oleviin kohtiin.

Petosrikoksiin liittyvät havainnot

Petoksessa tekijä hankkii itselleen taloudellista hyötyä toista erehdyttämällä. Petos voidaan tehdä myös tietojärjestelmän tietoja vääristelemällä taloudellisen hyödyn saamiseksi. Petosrikollisuuden kirjo on hyvin laaja. Tyypillisiä petoksia nykyään ovat erilaiset sähköpostitse tapahtuvat huijaukset tai esimerkiksi yrityksissä toimitusjohtajapetokset.

Korruptioon liittyvät havainnot

Korruption ydinaluetta ovat rikoslaissa mainitut virkamiesten ja elinkeinoelämän lahjusrikokset. Lahjuksen antamiseen voi syyllistyä jo lupaamalla tai tarjoamalla oikeudettoman edun (lahjuksen). Lisäksi tyypillisiä korruptiorikoksia ovat erilaiset virka-asemaan tai luottamukselliseen asemaan liittyvät väärinkäytökset oikeudettoman edun tavoittelemiseksi itselleen tai läheiselleen.

Lainvastainen rahapelien markkinointi

Manner-Suomessa rahapelien markkinointi on sallittu ainoastaan Veikkaus Oy:lle. Kaikki muu rahapelien markkinointi on kiellettyä ja säädetty rahapelirikoksena rangaistavaksi. Markkinoinnilla tarkoitetaan kaikenlaista kaupallista menettelyä, jolla pyritään edistämään rahapelien kysyntää tai rahapelejä toimeenpanevan tahon tunnettuutta. Kaikenlainen luvattoman rahapelitoiminnan myynninedistämistoiminta on lainvastaista.

Veikkaus Oy:n tai sen asiamiehen rahanpesulain vastainen toiminta

Rahanpesulain mukaan Veikkaus Oy:n ja sen rahapelejä välittävien elinkeinonharjoittajien on tunnistettava asiakkaansa vakituista asiakkuutta perustettaessa, sekä jos kyse on epäilyttävästä liiketoimesta. Lisäksi asiakas on tunnistettava ja todennettava tämän henkilöllisyys joko panoksen asettamisen tai voiton maksamisen yhteydessä tai kummassakin tilanteessa, jos pelaajan asettama rahapanos tai lunastama voitto on yhtenä suorituksena tai toisiinsa kytkeytyvinä suorituksina yhteensä vähintään 2 000 euroa.

Veikkaus Oy:n ja sen asiamiesten on aina ilmoitettava epäilyttävästä liiketoimesta ja terrorismin rahoittamisen epäilystä.

Ilmoita Poliisihallitukselle, jos Veikkaus Oy tai jokin sen käyttämistä asiamiehistä laiminlyö toiminnassaan rahanpesulaissa asetettuja velvoitteita tai toimii rahanpesulain vastaisesti. Esimerkiksi asiakas pelaa Veikkaus Oy:n rahapelejä vähintään 2 000 eurolla tai asiakkaan pelaamisessa esiintyy jotakin epäilyttävää. Asiakkaan henkilöllisyyttä ei kuitenkaan todenneta.

Muissa rahanpesuun liittyvissä asioissa katso lisätietoa Keskusrikospoliisin sivuilta.

Lapseen kohdistuvat seksuaalirikokset ja niihin liittyvä kuvamateriaali

Aikuisen alle 16-vuotiaaseen kohdistama seksuaalinen teko voi täyttää rikoksen tunnusmerkistön. Lapseen kohdistuva seksuaalirikos voi tapahtua verkossa esimerkiksi videoyhteydellä tai viestittelemällä seksuaalissävytteisesti alle 16-vuotiaan kanssa.

Aikuisen lähettämä seksuaalinen kuva alle 16-vuotiaalle tai alle 18-vuotiasta lasta esittävän seksuaalisen kuvan pyytäminen tai sellaisen jakaminen voi täyttää myös rikoksen tunnusmerkistön.

Ilmoittajan tiedot

Antamiasi yhteystietoja käsitellään luottamuksellisesti. Pyydämme, että jätät yhteystietosi, jotta poliisi voi tarvittaessa pyytää lisätietoja.

Nettivinkki infolaatikko

Nettivinkin tietosuojaseloste

Nettivinkkiin liittyvä henkilötietojen käsittely sisältyy tietosuojaselosteeseen Henkilötietojen käsittely rikosten ennalta estämiseksi tai paljastamiseksi.

Muut tavat jättää vihjeitä poliisille

Vihjeyhteystiedot ja palautelomakkeet