Oulun poliisilaitos sosiaalisessa mediassa -otsikko

Oulun poliisilaitos sosiaalisessa mediassa

Asiantuntijamme ovat mukana somessa keskustelemassa poliisin toiminnasta ja sen kehittämisestä.

Alla aakkosjärjestyksessä viralliset virkatilimme.

Keskustelun säännöt poliisin sosiaalisen median kanavilla SV

Diskussionsregler i polisens sociala medier 

Du kan diskutera med oss, fråga och ifrågasätta eller kritisera. Håll en saklig ton, låt bli att förolämpa andra eller andras integritet. Motivera med sakargument. 

Moderatorn följer med diskussionen och svarar på en del av frågorna. Det kommer väldigt mycket frågor och det  är omöjligt att hinna svara på alla. 

På polisens kanaler är det förbjudet att 

  • förolämpa andra, svära och att uppträda rasistiskt
  • uppmana till brott
  • publicera hatmeddelanden riktade mot personer, organisationer, länder eller folkgrupp
  • göra reklam för eller marknadsföra produkter eller tjänster
  • publicera religiösa och politiska ställningstaganden
  • publicera inlägg, som enligt strafflagen räknas som brott; tex ärekränkning eller spridande av information som kränker privatlivet. 
  • publicera inlägg som kränker en persons värdighet, uppmanar till brott, är rasistiska eller på annat sätt är olämpliga och bryter mot god sed. Dylika inlägg raderas. 

Om du upprepade gånger bryter mot diskussionsreglerna, kan dina inlägg bli raderad och ditt konto förhindras att delta i fortsatta diskussioner. Du blir inte enskilt meddelad om detta. 

Ärenden kopplade till den personliga integriteten kommenteras inte. 

Sänd inte dina egna eller någon annans personuppgifter till oss via sociala medier, utan använd dig av polisens elektroniska tjänster eller nättips.

Du kan alltid kontrollera äktheten av polisens konton i sociala medier från länklistan på polisen.fi/some.