Organisaatio ja johto Helsingin poliisilaitos hero sv

Helsingfors polisinrättnings organisation

Polisinrättningen i Helsingfors ansvarar för allmän ordning och säkerhet, brottsförebyggande verksamhet, omfattande brottsutredningar inom staden samt polisens tillståndsservice i Helsingfors.

Polisinrättningen i Helsingfors är tvåspråkigt och leds av poliskommendören. Vid Helsingfors polis finns det cirka 1600 anställda varav 1300 är poliser.

Det finns ett märke på polisens ärm, svärdlejon.

Navigeringsmeny

Helsingin poliisilaitoksen organisaatio ja johto otsikko gallerialle sv

Ledningen för Helsingfors Polisinrättning

Innehållspublicerare

Helsingin poliisilaitos työpaikkana

Polisinrättningen i Helsingfors som arbetsplats

Polisinrättningen i Helsingfors har grundats år 1826 och är den största polisenheten i Finland.

Utöver vanliga polisuppgifter har Helsingfors polis rikligt med nationella och regionala specialuppgifter. Till exempel ansvarar polisinrättningen i Helsingfors för säkerheten av republikens president och den högsta stadsledningen.

Förutom den normala patrulleringen finns det hundförare, polisryttare, motorcykel-, cykel-, och båtpoliser vid Helsingfors polis. Polisens landsomfattande beredskapsenhet Karhu och Polisens trafiksäkerhetscentral fungerar också inom polisinrättningen i Helsingfors.

Förutom de polisutbildade anställda har vi specialister vid många olika fackområden, såsom datateknik, juridik, ekonomi och upphandling samt kommunikation.

Bekanta dig med sidorna Jobba hos oss