Organisaatio ja johto Helsingin poliisilaitos hero sv

Helsingfors polisinrättnings organisation

Vi ansvarar tillsammans med Helsingfors stad och andra myndigheter samt organisationer och invånare för att huvudstaden är trygg och trivsam för alla. 

Helsingfors polisstation ligger i Böle. Hos oss kan du lämna in en brottsanmälan, ansöka om pass, identitetskort och andra tillstånd. 

Polisinrättningen i Helsingfors grundades 1826 och är Finlands största polisenhet. Polisinrättningen har cirka 1 600 anställda, varav cirka 1 300 är poliser. 

Utöver för den lokala polisens uppgifter ansvarar vi för säkerheten för republikens president, statsrådets medlemmar och gästande statschefer. Också polisens riksomfattande beredskapsenhet Karhu, den riksomfattande gruppen för undersökning av människohandel och trafiksäkerhetscentralen har placerats i polisinrättningen i Helsingfors. 

Det finns ett märke på polisens ärm, svärdlejon.

Navigeringsmeny

Helsingin poliisilaitoksen organisaatio ja johto otsikko gallerialle sv

Ledningen för Helsingfors Polisinrättning

Innehållspublicerare

Helsingin poliisilaitos työpaikkana

Polisinrättningen i Helsingfors som arbetsplats

Polisinrättningen i Helsingfors har grundats år 1826 och är den största polisenheten i Finland.

Utöver vanliga polisuppgifter har Helsingfors polis rikligt med nationella och regionala specialuppgifter. Till exempel ansvarar polisinrättningen i Helsingfors för säkerheten av republikens president och den högsta stadsledningen.

Förutom den normala patrulleringen finns det hundförare, polisryttare, motorcykel-, cykel-, och båtpoliser vid Helsingfors polis. Polisens landsomfattande beredskapsenhet Karhu och Polisens trafiksäkerhetscentral fungerar också inom polisinrättningen i Helsingfors.

Förutom de polisutbildade anställda har vi specialister vid många olika fackområden, såsom datateknik, juridik, ekonomi och upphandling samt kommunikation.

Bekanta dig med sidorna Jobba hos oss