Navigeringsmeny

Hankkeet ja täydentävä rahoitus -hero sv

Projekt och kompletterande finansiering

Det går att stöda utvecklingsprojekt inom polisverksamheten med kompletterande finansiering. Följande projekt har finansierats helt eller delvis med kompletterande finansiering.

En polisbåt i sjölandskap.

Käynnissä olevat hankkeet sv

Pågående projekt

Projektets namn Genomförs åren Finansiär Utomstående finansiering beviljats
ASGARD 2016-2020 HORIZON 2020
 
262 812 € (polisens andel)
 
I-LEAD
 
2017-2022
 
HORIZON 2020
 
274 625,00 €
 
MISEC
 
2018-2020
 
Asyl-, migrations- och integrationsfonden AMIF/ EUSA
 
238 700 (polisens andel)
 
(KATI) Projekt för utveckling av internationellt informationsutbyte 
 
2018-2020
 
Fonden för inre säkerhet ( ISFB) / EUSA
 
500 000,00 €
 
Utveckling av en helhet med multibiometrisk identifiering för asylutredning
 
2018-2020
 
Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF)/ EUSA
 
1 782 899,00 €
 
Passagerare
 
2018-2020
 
Fonden för inre säkerhet (ISFP) / EUSA
 
1 575 342,00 €
 
UMF3
 
2016-2018
 
EU-finansiering ISF-P
 
405 000,00 €
 
Projektet RENKI
 
2018-2021
 
Fonden för inre säkerhet (ISFP) / EUSA
 
493 977,00 €
 
UMF3+
 
2018-2021
 
EU-finansiering ISF-P
 
304 756,00 €
 
COOPERANT
 
2019-2020
 
EU-finansiering ISF-P
 
4 200,00 €
 
Black Wallet
 
2018-2020
 
EU-finansiering ISF-P
 
294 757,00 €
 
SafeCI
 
2018-2020
 
EU-finansiering ISF-P
 
10 545,00 €
 
(THAT) Fungerande larm- och insatskedja och lägesledarskap
 
2019-2020
 
Fonden för inre säkerhet (ISF-P) EUSA
 
529 755,00 €
 
CYBER EXIT – Bryta brottsspiralen för unga cyberkriminella
 
2020-2021
 
Fonden för inre säkerhet (ISF-P) EUSA
 
72 676,00 €
 
RANKKA
 
2020-2021
 
Fonden för inre säkerhet (ISF-P) EUSA
 
166 709,00 €
 
PEES – Polisens förändringar för att implementera förordningen om Entry Exit System (EES) 
 
2020-2022
 
Fonden för inre säkerhet (ISF-B) EUSA
 
471 500,00 €
 
PEES – Polisens förändringar för att implementera förordningen om Entry Exit System (EES) 2020-2022 Fonden för inre säkerhet (ISF-B) EUSA 471 500,00 €
 
SIS recast 2020-2022 Fonden för inre säkerhet (ISF-B) EUSA 1 227 000,00 €
 
Fingeravtrycksläsare 2020-2021 Fonden för inre säkerhet (ISF-B) EUSA 85 500,00 €
 
Operativt stöd (Schengen)
 
2020-2022 Fonden för inre säkerhet (ISF-B) EUSA 800 000,00 €
 
KATI2 – fortsatt utveckling
 
2020-2021 Fonden för inre säkerhet (ISF-B) EUSA 441 821,00 €
 
PETIAS
 
2020-2022 Fonden för inre säkerhet (ISF-B) EUSA 599 784,00 €
 
CBRNE2
 
2020-2021 Fonden för inre säkerhet (ISF-B) EUSA 256 961,00 €
 

 

Päättyneet hankkeet -haitari sv

Hankkeet ja täydentävä rahoitus -hankelogot sv