Navigeringsmeny

Hankkeet ja täydentävä rahoitus -hero sv

Projekt och kompletterande finansiering

Det går att stöda utvecklingsprojekt inom polisverksamheten med kompletterande finansiering. Följande projekt har finansierats helt eller delvis med kompletterande finansiering.

En polisbåt i sjölandskap.

Käynnissä olevat hankkeet sv

Pågående projekt

Projektets namn Genomförs åren Finansiär Utomstående finansiering beviljats
I-LEAD
 
2017-2022
 
HORIZON 2020
 
274 625,00 €
 
UMF3+
 
2018-2022
 
EU-finansiering ISF-P
 
304 756,00 €
 
PEES - Polisens förändringar för att implementera förordningen om Entry Exit System (EES) 
 
2020-2022
 
Fonden för inre säkerhet (ISF-B) EUSA
 
471 500,00 €
 
SIS recast 2020-2022 Fonden för inre säkerhet (ISF-B) EUSA 1 227 000,00 €
 
Fingeravtrycksläsare 2020-2022 Fonden för inre säkerhet (ISF-B) EUSA 85 500,00 €
 
Operativt stöd (Schengen)
 
2020-2022 Fonden för inre säkerhet (ISF-B) EUSA 800 000,00 €
 
KATI2 - fortsatt utveckling
 
2020-2022 Fonden för inre säkerhet (ISF-B) EUSA 441 821,00 €
 
PETIAS
 
2020-2022 Fonden för inre säkerhet (ISF-B) EUSA 599 784,00 €
 
CBRNE2
 
2020-2022 Fonden för inre säkerhet (ISF-B) EUSA 256 961,00 €
 
Kyber-EOP 2021-2022 Fonden för inre säkerhet (ISF-B) EUSA 82 960,00 €

 

Päättyneet hankkeet -haitari sv

Hankkeet ja täydentävä rahoitus -hankelogot sv