Navigeringsmeny

Hankkeet ja täydentävä rahoitus -hero sv

Projekt och kompletterande finansiering

Det går att stöda utvecklingsprojekt inom polisverksamheten med kompletterande finansiering. Följande projekt har finansierats helt eller delvis med kompletterande finansiering.

En polisbåt i sjölandskap.

EU logot 2 sv

 

 

 

Käynnissä olevat hankkeet sv

Pågående projekt

Projektets namn Genomförs åren Finansiär Utomstående finansiering beviljats
SIS recast 2020-2022 Fonden för inre säkerhet (ISF-B) EUSA 1 227 000,00 €
 
KATI2 - fortsatt utveckling
 
2020-2022 Fonden för inre säkerhet (ISF-B) EUSA 441 821,00 €
 
PETIAS
 
2020-2022 Fonden för inre säkerhet (ISF-B) EUSA 599 784,00 €
 
FILI - Development of firearm lifecycle data 2022-2024 Fonden för inre säkerhet ISF / EUSA 2021-2027 1 431 287,02 €
Preventing Cross Border Criminality  2023-2025 Fonden för inre säkerhet ISF / EUSA 2021-2027 717 958,61 €
Cyber Capital 2022-2025 Fonden för inre säkerhet ISF / EUSA 2021-2027 1 445 174,65 € (polisens andel)), 1 883 799,19 € hela projektet
OC-PP -Organized Crime Preventive Policing 2023-2025 Fonden för inre säkerhet ISF / EUSA 2021-2027 455 782,72 €
Cyber Crime Exit 3 - Preventing and combating youth cybercrime 2023-2025 Fonden för inre säkerhet ISF / EUSA 2021-2027 551 920,82 €
EPRIS Pilot - European Police Records Index System Pilot 2022-2024 EU-finansiering ISF-P 92 624,00 €
Safe-Cities - riSk-based Approach For the protEction of public spaces in European CITIES 2022-2024 HORIZON 94 025,00 €
ARICA - A PROject on prevention and PRIoritizATion in Europe 2023-2024 EU-finansiering ISF-P 371 129,60 €
IMPROVE - Improving Access to Services for Victims of Domestic Violence by Accelerating Change in Frontline Responder Organisations 2022-2025 HORIZON 240 518,23 €
FERMI - Fake nEws Risk Mitigator 2022-2025 HORIZON 148 500,00 €
Renki2 2023-2025 Fonden för inre säkerhet ISF / EUSA 2021-2027 2 565 401,74 €
Matkustaja2 2023-2024 Fonden för inre säkerhet ISF / EUSA 2021-2027 1 156 779,30 €
Integrated services 2023-2026 Fonden för inre säkerhet ISF / EUSA 2021-2027 2 318 511,39 €
STOT  2023-2025 Fonden för inre säkerhet ISF / EUSA 2021-2027 1 208 000,00 €
YLPEYS  2023-2025 Fonden för inre säkerhet ISF / EUSA 2021-2027 323 021,15 €
Repatriation 2023-2024 Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) EUSA 283 695,05 €

Päättyneet hankkeet -haitari sv

Hankkeet ja täydentävä rahoitus -hankelogot sv