Navigeringsmeny

Hankkeet ja täydentävä rahoitus -hero sv

Projekt och kompletterande finansiering

Det går att stöda utvecklingsprojekt inom polisverksamheten med kompletterande finansiering. Följande projekt har finansierats helt eller delvis med kompletterande finansiering.

En polisbåt i sjölandskap.

Käynnissä olevat hankkeet sv

Pågående projekt

Projektets namn Genomförs åren Finansiär Utomstående finansiering beviljats
I-LEAD
 
2017-2022
 
HORIZON 2020
 
274 625,00 €
 
PEES - Polisens förändringar för att implementera förordningen om Entry Exit System (EES) 
 
2020-2022
 
Fonden för inre säkerhet (ISF-B) EUSA
 
471 500,00 €
 
SIS recast 2020-2022 Fonden för inre säkerhet (ISF-B) EUSA 1 227 000,00 €
 
Operativt stöd (Schengen)
 
2020-2022 Fonden för inre säkerhet (ISF-B) EUSA 800 000,00 €
 
KATI2 - fortsatt utveckling
 
2020-2022 Fonden för inre säkerhet (ISF-B) EUSA 441 821,00 €
 
PETIAS
 
2020-2022 Fonden för inre säkerhet (ISF-B) EUSA 599 784,00 €
 
CBRNE2
 
2020-2022 Fonden för inre säkerhet (ISF-B) EUSA 256 961,00 €
 
Kyber-EOP 2021-2022 Fonden för inre säkerhet (ISF-B) EUSA 82 960,00 €
FILI - Development of firearm lifecycle data 2022-2024 Fonden för inre säkerhet ISF / EUSA 2021-2027 1 431 287,02 €
Preventing Cross Border Criminality  2023-2025 Fonden för inre säkerhet ISF / EUSA 2021-2027 717 958,61 €
Cyber Capital 2022-2025 Fonden för inre säkerhet ISF / EUSA 2021-2027 1 445 174,65 € (polisens andel)), 1 883 799,19 € hela projektet
OC-PP -Organized Crime Preventive Policing 2023-2025 Fonden för inre säkerhet ISF / EUSA 2021-2027 455 782,72 €
Cyber Crime Exit 3 - Preventing and combating youth cybercrime 2023-2025 Fonden för inre säkerhet ISF / EUSA 2021-2027 551 920,82 €

Päättyneet hankkeet -haitari sv

Hankkeet ja täydentävä rahoitus -hankelogot sv