Navigointivalikko

Hankkeet ja täydentävä rahoitus -hero

Hankkeet ja täydentävä rahoitus

Täydentävällä rahoituksella voidaan tukea poliisitoiminnan kehittämishankkeita. Seuraavat hankkeet on rahoitettu kokonaan tai osittain täydentävällä rahoituksella.

Poliisiveneen kylki järvimaisemassa.

EU logot 2

 

EU:n rahoittama logo.

EU:n osarahoittama logo.

 

 

Käynnissä olevat hankkeet

Käynnissä olevat hankkeet

Hankkeen nimi Ajoittuu vuosille Rahoittaja Myönnetty ulkopuolinen rahoitus
FILI - Aseiden elinkaaritietojen kehittämishanke 2022-2024 Sisäisen turvallisuuden rahasto ISF / EUSA 2021-2027 1 431 287,02 €
Rajat ylittävän rikostorjunnan tehostaminen 2023-2025 Sisäisen turvallisuuden rahasto ISF / EUSA 2021-2027 717 958,61 €
Kyberosake 2022-2025 Sisäisen turvallisuuden rahasto ISF / EUSA 2021-2027 1 445 174,65 € (poliisin osuus), 1 883 799,19 € koko hanke
JR-EET - Järjestäytyneen rikollisuuden ennalta estävä toiminta 2023-2025 Sisäisen turvallisuuden rahasto ISF / EUSA 2021-2027 455 782,72 €
Cybercrime Exit 3 - Nuorten kyberrikollisuuden ehkäisyn pilotointi- ja koulutushanke 2023-2025 Sisäisen turvallisuuden rahasto ISF / EUSA 2021-2027 551 920,82 €
EPRIS Pilot - European Police Records Index System Pilot 2022-2024 ISF-P komission suora rahoitus 92 624,00 €
Safe-Cities - riSk-based Approach For the protEction of public spaces in European CITIES 2022-2024 HORIZON 94 025,00 €
ARICA - A PROject on prevention and PRIoritizATion in Europe 2023-2024 ISF-P komission suora rahoitus 371 129,60 €
IMPROVE - Improving Access to Services for Victims of Domestic Violence by Accelerating Change in Frontline Responder Organisations 2022-2025 HORIZON 240 518,23 €
FERMI - Fake nEws Risk Mitigator 2022-2025 HORIZON 148 500,00 €
Renki2 2023-2025 Sisäisen turvallisuuden rahasto ISF / EUSA 2021-2027 2 565 401,74 €
Matkustaja2 2023-2024 Sisäisen turvallisuuden rahasto ISF / EUSA 2021-2027 1 156 779,30 €
Keskitetyt palvelut 2023-2026 Sisäisen turvallisuuden rahasto ISF / EUSA 2021-2027 2 318 511,39 €
STOT - Schengen operatiivinen tuki 2023-2025 Sisäisen turvallisuuden rahasto ISF / EUSA 2021-2027 1 208 000,00 €
YLPEYS - Ympäristörikoksiin liittyvän poliisitoimen edistäminen ja yhteistyön syventäminen 2023-2025 Sisäisen turvallisuuden rahasto ISF / EUSA 2021-2027 323 021,15 €
Maasta poistamistoiminta 2023-2024 Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto (AMIF)/ EUSA 2021-2027 283 695,05 €
3D-Mallinnus ja analyysit teknisessä rikostutkinnassa 2023-2024 Sisäisen turvallisuuden rahasto ISF / EUSA 2021-2027 306 323,06 €
CBRNE III 2023-2025 Sisäisen turvallisuuden rahasto ISF / EUSA 2021-2027 606 378,75 €
Cybercrime Exit3 2023-2025 Sisäisen turvallisuuden rahasto ISF / EUSA 2021-2027 551 920,51 €
JYRT - Jätealan ympäristörikosten torjuntatehtävät 2024-2025 Sisäisen turvallisuuden rahasto ISF / EUSA 2021-2027 141 475,59 €
PAKOTE 2023-2025 Sisäisen turvallisuuden rahasto ISF / EUSA 2021-2027 547 985,56 €
STARLIGHT - Sustainable Autonomy and Resilience for LEAs using AI against High priority Threats 2021-2025 HORIZON  149 500,00 €
RAMPPI 2023-2025 Sisäisen turvallisuuden rahasto ISF / EUSA 2021-2027 470 407,50 €

Päättyneet hankkeet -haitari

Hankkeet ja täydentävä rahoitus -hankelogot