Tulossopimukset alku sv

Resultatavtal

Inrikesministeriet och Polisstyrelsen ingår årligen ett resultatavtal där man kommer överens om viktiga resultatmål för polisverksamheten. Polisstyrelsen ingår i sin tur resultatavtal med polisenheterna. I avtalen fastställs viktiga resultatmål och de resurser som behövs för att uppnå dessa.

Resultatavtalshandlingar mellan Inrikesministeriet och Polisstyrelsen (på finska):

Tulossopimukset haitari sv

Tulossopimukset loppu sv

Polispersonal vid bordet.