Tulossopimukset alku

Tulossopimukset

Sisäministeriö ja Poliisihallitus tekevät vuosittain tulossopimuksen, jossa sovitaan poliisitoimen keskeisistä tulostavoitteista. Poliisihallitus tekee myös tulossopimukset poliisiyksiköiden kanssa. Sopimuksissa sovitaan keskeisistä tulostavoitteista ja resursseista.

Sisäministeriön ja Poliisihallituksen väliset tulossopimusasiakirjat:

Tulossopimukset haitari

Tulossopimukset loppu

Poliisin työntekijöitä pöydän ääressä tarkastelemassa papereita.