Tulossopimukset alku

Tulossopimukset

Sisäministeriö ja Poliisihallitus tekevät vuosittain tulossopimuksen, jossa sovitaan poliisitoimen keskeisistä tulostavoitteista. Poliisihallitus tekee myös tulossopimukset poliisiyksiköiden kanssa. Sopimuksissa sovitaan keskeisistä tulostavoitteista ja resursseista.

Alla luetellut uudemmat poliisin tulostavoiteasiakirjat eivät täytä kaikilta osin saavutettavuusvaatimuksia. 

Voit tilata asiakirjat Poliisihallituksen kirjaamosta osoitteesta [email protected]

Sisäministeriön ja Poliisihallituksen väliset tulossopimusasiakirjat:

Tulossopimukset haitari

Tulossopimukset loppu

Lisätiedustelut tarvittaessa Poliisihallitus vaihde 0295 480 181 tai [email protected].

Poliisin työntekijöitä pöydän ääressä tarkastelemassa papereita.