Liikennerikokset hero

Liikennerikokset

Poliisi havaitsee liikennerikoksia ja puuttuu niihin päivittäin.  Usein liikennerikokset paljastuvat poliisin liikennevalvonnan tai hälytystoiminnan yhteydessä. Tyypillistä liikennerikoksille on, että niissä on aiheutettu vaaraa muille.

Haalariasuinen poliisi ottaa kuljettajan ojentamaa ajokorttia auton ikkunasta.

Liikennerikokset heroteksti painikkeiden alle

Liikennerikoksista säädetään rikoslaissa, jossa ovat pykälät muun muassa liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja rattijuopumuksesta. Liikennerikos voi tapahtua myös vesillä, ilmassa tai raideliikenteessä. 

Liikennerikoksista seuraamuksena on sakkoa tai vankeutta. Kaikki liikenteessä tapahtuvat rikkomukset eivät ole rikoksia, vaan ne käsitellään hallinnollisella liikennevirhemaksulla. Tähän liittyvä lainsäädäntö on tieliikennelaissa ja muissa tieliikennettä koskevissa laeissa. Liikennevirhemaksua käytetään myös vesiliikenteessä. 

Liikennerikoksista voi seurata ajokielto

Liikennerikoksista voi seurata ajokielto

Poliisi käsittelee havaitut liikennerikokset usein paikan päällä sakkomenettelyssä. Vakavimmista rikoksista poliisi kirjaa rikosilmoituksen. Rattijuopumustapauksissa poliisi vie epäillyn tarkkuusalkometri- tai verikokeeseen ja kirjaa rikosilmoituksen. 

Joidenkin rikosten perusteella poliisi määrää myös ajokiellon. Tällaisia ovat 

  • toistuvat liikennerikkomukset ja liikennerikokset
  • vakavaa piittaamattomuutta osoittava liikenneturvallisuuden vaarantaminen
  • kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta
  • liikennejuopumus ulkomailla
  • rattijuopumus ja törkeä rattijuopumus
  • törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen
  • vaarallisten aineiden kuljetusrikos.

Venepoliisi seisoo veneen kannella alkometri kädessään.

Liikennerikokset -haitari