Sakkolaskuri

Sakkolaskuri

Sakkolaskurin avulla voit laskea sakkorangaistuksen suuruuden euroina.

Sakkolaskuri

Päiväsakon liukuma olosuhteista riippuen +/- 2-4 päiväsakkoa.

Päiväsakon rahamäärä määräytyy vähentämällä nettokuukausituloista peruskulutusvähennys 255 euroa ja jakamalla saatu erotus luvulla 60. Päiväsakon alin euromäärä on vähintään 6 euroa. Ylinopeussakon minimisumma on kuitenkin mopoilijalle 100 euroa ja muulle moottorikäyttöisen ajoneuvon kuljettajalle 200 euroa.

Puolisolla tarkoitetaan aviopuolisoa, avopuolisoa tai muuta henkilöä, joka avioliittoa solmimatta jatkuvasti elää sakotettavan kanssa yhteisessä taloudessa avioliitonomaisissa olosuhteissa.

Puoliso on sakotettavan elatuksen varassa silloin, jos puolisolla ei ole lainkaan tuloja tai puolison tulot ovat poikkeuksellisen alhaiset. Puolison tulojen alhaisuus arvioidaan tapauskohtaisesti ja niiden arvioinnissa hyödynnetään sitä, mitä samasta asiasta on säädetty ulosottomenettelyssä.