Murupolku

Liikenneturvallisuus ja -valvonta -hero

Liikenneturvallisuus ja -valvonta

Liikenneturvallisuustyötä tehdään yhteistyössä eri viranomaisten ja järjestöjen kanssa jatkuvasti lisääntyvää kansainvälistä yhteistyötä unohtamatta.

Poliisilla on varmasti liikennettä valvovista viranomaisista keskeisin rooli liikenneturvallisuuden ylläpitämisessä. Myös Rajavartiolaitos ja Tulli osallistuvat aktiivisesti liikenteen valvontaan.

Asiakas ojentaa poliisille ajokortin henkilöauton ikkunasta. Ajokortti asiakkaan kädessä ja poliisin käsi ojentuneena ottamaan sitä.

Liikenneturvallisuus ja -valvonta

Poliisin liikennevalvonta

Poliisin valvonnan lisäksi liikenneturvallisuuteen vaikuttavat muun muassa

  • liikenneinfra eli rakennettu liikenneympäristö
  • ajoneuvojen turvavarusteet
  • olosuhteet
  • lainsäädäntö
  • ajoneuvojen kuljettajat ja muut tienkäyttäjät.

Poliisin liikennevalvonnan painopisteitä ovat

  • nopeusvalvonta
  • törkeät liikenneturvallisuuden vaarantamiset
  • rattijuopumukset
  • turvalaitevalvonta
  • raskaan liikenteen valvonta.

Poliisin tehtävänä on luonnollisesti puuttua myös muuhun liikennesääntöjen vastaiseen käyttäytymiseen. Poliisi käyttää toimintansa suuntaamisessa hyödykseen valtakunnallisia, alueellisia ja paikallisia onnettomuustilastoja, liikennekäyttäytymisen seurantatietoja ja mahdollisuuksien mukaan myös alueen asukkaiden odotuksia ja toiveita. Lisäksi poliisi tekee omaa valtakunnallista liikenneanalyysia, jonka avulla liikennevalvontaa suunnitellaan.

Poliisin nopeusvalvonnan tavoitteena on parantaa liikenneturvallisuutta vähentämällä ylinopeuksia. Poliisi mittaa ajonopeuksia tutkilla, lasermittauslaitteilla, keskinopeusmittareilla ja automaattisilla liikennevalvontalaitteilla. Muissa kuin automaattivalvonnassa havaituissa tapauksissa ylinopeutta ajava kuljettaja pysäytetään yleensä liikenteessä välittömästi. Ylinopeudesta määrätään joko huomautus, liikennevirhemaksu tai sakko.

Paikallispoliisissa liikenneturvallisuustyötä tekevät kaikki virkapukuiset partiot. Paikallispoliisi valvoo liikennettä sekä taajamissa että pääteillä. Paikallispoliisi huolehtii myös EU-säädöksiin perustuvasta erityisosaamista ja -kalustoa vaativasta raskaan liikenteen valvonnasta.

Liikennerikoksista määrättävät sakot pohjautuvat Poliisihallituksen julkaisemaan sakkokäsikirjaan. Sakkolaskurilla voi laskea omien sakkojen suuruuden eräissä liikennerikostapauksissa.

Liikenneturvallisuus-haitari

Poliisi liikenneturvallisuus infolaatikko

Liikennevalvontapyynnöt

Ilmoita liikennevalvontapyynnöt ja -vihjeet paikallispoliisille palautelomakkeen kautta. Huomioi, että palaute ei ole rikosilmoitus. 

Yhteystiedot -sivulta voit hakea muita paikallispoliisin yhteystietoja.