Navigointivalikko

Ajoterveyden valvonta

Ajoterveyden valvonta

Ajoterveyden valvonta on keskeinen osa poliisin ajo-oikeuden lupavalvontaa. Jos kuljettajan terveydentila on puutteellinen, muodostaa hän suuren riskin sekä itsensä että muiden tielläliikkujien turvallisuudelle. 

Alla on esitelty erilaisia ajoterveyden valvonnan prosesseja. Ne perustuvat ajo-oikeuden haltijan, poliisin ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden aktiivisuuteen. 

Ikäkausitarkastukset, kun ajokortti on myönnetty ennen 19.1.2013

Esitä poliisille lääkärinlausunto ajokyvyn säilymisestä määräajoin, jos

 • sinulla on kuorma- tai linja-auton ajo-oikeus,
 • asut Suomessa vakinaisesti ja
 • ajokorttisi on myönnetty ennen 19.1.2013. 

Lääkärinlausunto tulee esittää kahden kuukauden kuluessa siitä, kun täytät 50, 55, 60 ja 65 vuotta. 

Lääkärinlausuntoa ei tarvitse toimittaa, jos 

 • määräajan alkaessa on kulunut alle viisi vuotta siitä, kun olet osoittanut terveysvaatimusten täyttymisen poliisille lääkärinlausunnolla esimerkiksi ajokorttiluokan korottamisen yhteydessä.
 • ajokorttisi on korvattu kaksoiskappaleella tai uudella ajokortilla esimerkiksi ehtoa koskevan ajokorttimerkinnän tekemisen yhteydessä.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom lähettää muistutuksen lääkärinlausunnon esittämisvelvollisuudesta noin kuukautta ennen kuin täytät 50, 55, 60 ja 65 vuotta. 

Lääkäri lähettää lausunnon yleensä suoraan poliisille. Voit myös itse toimittaa lausunnon asuinpaikkakuntasi poliisiasemalle.

Voit toimittaa poliisille lääkärinlausunnon henkilökohtaisesti tuomalla sen poliisilaitokselle tai lähettämällä kirjepostina. Voit myös lähettää lääkärinlausunnon sähköpostilla, jolloin suosittelemme käyttämään poliisin turvasähköpostia. Poliisi saattaa pyytää joissain tapauksissa lisäksi toimittamaan alkuperäisen lääkärinlausunnon myös kirjepostina. 

Suomessa vakinaisesti asuvien ulkomaisten ajokortin haltijoiden ajoterveys

 Esitä poliisille lääkärinlausunto ajokyvyn säilymisestä määräajoin, jos

 • sinulla on EU-/ETA-maassa tai muualla ulkomailla annettu ajokortti
 • asut Suomessa vakinaisesti
 • ulkomainen ajokorttisi oikeuttaa kuljettamaan moottorikäyttöistä ajoneuvoa Suomessa
 • ulkomaisen ajokortin voimassaoloaika on pidempi kuin suomalaisten ajokorttien (ajokorttiluokasta ja kuljettajan iästä riippuen 2 - 15 vuotta). 

Toimita poliisille lääkärinlausunto tai laajennettu lääkärinlausunto seuraavasti:

 • laajennettu lääkärinlausunto, jos sinulla on ryhmän 1 ajokortti, olet täyttänyt 70 vuotta ja ulkomaisen ajokortin myöntämisestä on kulunut viisi vuotta
 • lääkärinlausunto, jos sinulla on ryhmän 2 ajokortti, olet täyttänyt 45 vuotta ja ulkomaisen ajokortin myöntämisestä on kulunut viisi vuotta
 • laajennettu lääkärinlausunto, jos sinulla on ryhmän 2 ajokortti, olet täyttänyt 70 vuotta ja ulkomaisen ajokortin myöntämisestä on kulunut 2 vuotta.

Ensimmäisen esittämisvelvollisuuden jälkeen lääkärinlausunto tulee esittää uudestaan edellä mainituin määräajoin.

Lääkärinlausunto tulee esittää kahden kuukauden kuluessa esittämisvelvollisuuden täyttymisestä. 

Lääkäri lähettää lausunnon yleensä suoraan poliisille. Voit myös itse toimittaa lausunnon asuinpaikkakuntasi poliisiasemalle.

Poliisin määräys lääkärinlausunnon toimittamisesta, ajonäytteestä tai ajokokeesta

Poliisi voi määrätä sinut toimittamaan määräajassa lääkärin- tai erikoislääkärinlausunnon terveysvaatimusten täyttymisestä, jos on syytä epäillä

 • ettet enää täytä ajokorttiluvan saamisen edellytyksenä olevia terveysvaatimuksia
 • ettet terveydentilasi vuoksi enää kykene kuljettamaan turvallisesti sellaista ajoneuvoa, jonka ajo-oikeus sinulla on.

Samoilla edellytyksillä sinut voidaan määrätä toimittamaan määräajassa todistus myös ajonäytteestä tai uudesta ajokokeesta.

Ajoterveyttä koskevat lääkärin, sairaanhoitajan ja terveydenhoitajan ilmoitukset

Lääkärin on ilmoitettava poliisille, jos et enää täytä ajokortin terveysvaatimuksia jatkuvan päihteiden käytön tai terveydentilan muun kuin tilapäisesti tapahtuneen heikentymisen takia.

Myös sairaanhoitajalla ja terveydenhoitajalla on oikeus ilmoittaa poliisille, jos et enää täytä ajokorttilain mukaisia terveysvaatimuksia jatkuvan päihteiden käytön takia.

Sinulle on kerrottava velvollisuudesta tai oikeudesta ilmoituksen tekemiseen ja terveydentilan vaikutuksesta ajokykyyn ennen ilmoituksen tekemistä.

Tarkemmat ohjeet ajoterveyden arvioimisesta ja ilmoituksen tekemisestä sekä ilmoitukseen käytettävä lomake ovat Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin verkkosivuilla.