Ajokiellot

Ajokiellot

Ajokiellolla parannetaan liikenneturvallisuutta sekä turvataan kuljettajan ja toisten tielläliikkujien henkeä sekä terveyttä.

Ajokiellon tarkoituksena on estää kuljettajan osallistuminen liikenteeseen, jos hän on syyllistynyt liikennerikokseen tai -rikkomuksiin, rikkonut ajokorttiin liittyvää velvoitetta tai hänen terveydentilansa on puutteellinen.

Ajokiellot on jaoteltu alla rikosperusteisiin ajokieltoihin ja muihin ajokieltoihin. Rikosperusteisiin ajokieltoihin luetaan alla myös toistuvat liikennerikkomukset, vaikka ne voivat perustua rikoksen sijaan hallinnollisiin liikennevirhemaksuihin.

Rikosperusteiset ajokiellot

Rikosperusteinen ajokielto määrätään seuraavilla perusteilla:

 • toistuvat liikennerikkomukset
 • kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta
 • vakavaa piittaamattomuutta osoittava liikenneturvallisuuden vaarantaminen
 • törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen
 • rattijuopumus
 • törkeä rattijuopumus
 • vaarallisten aineiden kuljetusrikos
 • liikennejuopumus ulkomailla.

Jos olet syyllistynyt ajokieltorikokseen, poliisi voi määrätä sinut väliaikaiseen ajokieltoon. Väliaikainen ajokielto jatkuu pääsääntöisesti siihen asti, kunnes rikosasia on ratkaistu ja poliisi on tehnyt ajokieltopäätöksen. Ajokieltopäätöksessä poliisi voi määrätä sinut määräaikaiseen ajokieltoon.

Poliisi voi jättää ajokiellon määräämättä vain poikkeustapauksissa. Ajokielto voidaan jättää määräämättä, jos sinua ei tuomita rangaistukseen rattijuopumuksesta, törkeästä rattijuopumuksesta, törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta tai vaarallisten aineiden kuljetusrikoksesta. 

Tietyillä edellytyksillä poliisi voi myös antaa ajokiellon sijaan varoituksen, ehdollisen ajokiellon tai alkolukolla valvotun ajo-oikeuden.

Ajokiellolla on useimmille ihmisille merkittäviä ja arkea hankaloittavia vaikutuksia.

Kirjallisella lausunnolla voit kertoa, millaisia vaikutuksia ajokiellolla olisi toimeentuloosi ja välttämättömään liikkumiseesi. 

Jos olet syyllistynyt alkoholirattijuopumukseen tai törkeään alkoholirattijuopumukseen, voit pyytää alkolukolla valvottua ajo-oikeutta. Saat tarkemmat ohjeet kirjallisen lausunnon toimittamisesta poliisilta joko väliaikaisen ajokiellon määräämisen yhteydessä tai myöhemmin. Sinua voidaan kuulla suullisesti silloin, jos kirjallinen menettely tuottaa kohtuuttomia vaikeuksia. 

Saat ajokieltopäätöksen postitse. Ajokiellon viimeinen voimassaolopäivä ilmenee ajokieltopäätöksestä. 

Muut ajokiellot 

Poliisi määrää sinut ajokieltoon, jos

 • et täytä ajokorttiluvan myöntämisen edellytyksiä esimerkiksi puutteellisen terveydentilan vuoksi 
 • et ole toimittanut ikälääkärinlausuntoa laissa säädetyssä määräajassa 
 • et ole toimittanut poliisin asettamassa määräajassa lääkärinlausuntoa, optikon lausuntoa tai todistusta uuden hyväksytyn kuljettajantutkinnon, ajokokeen tai ajonäytteen suorittamisesta.

Ennen ajokieltopäätöksen tekemistä poliisi voi tietyillä edellytyksillä määrätä sinut väliaikaiseen ajokieltoon puutteellisen terveydentilan takia. 

Poliisi pyytää sinulta kirjallista lausuntoa ennen ajokieltopäätöksen tekemistä. Sinua voidaan kuulla suullisesti silloin, jos kirjallinen menettely tuottaa kohtuuttomia vaikeuksia. 

Ajokieltopäätöksessä poliisi voi määrätä sinut toistaiseksi voimassa olevaan ajokieltoon. 

Ajo-oikeutesi voidaan palauttaa, jos osoitat täyttäväsi ajokorttiluvan myöntämisen edellytykset tai olet toimittanut vaaditun asiakirjan. Ajo-oikeutesi raukeaa, jos sitä ei ole palautettu viiden vuoden kuluttua ajokieltopäätöksen antamisesta.

Ajokiellon pituus rikosperusteisissa ajokielloissa

Ajokiellon kestoon vaikuttavat muun muassa ajokieltorikoksen vakavuus ja aiemmat ajokieltorikokset sekä ajokiellon vaikutukset toimeentuloosi ja välttämättömään liikkumiseesi. 

Alla olevat taulukot ajokieltojen pituuksista perustuvat ajokorttilakiin ja Poliisihallituksen ohjeeseen. Ota huomioon, että ajokiellon pituus ei kaikissa tapauksissa ole suoraan luettavissa taulukoista.

Kuva poliisiauton kyljestä oikeaan palstaan

Kuva poliisiauton kyljestä, jossa lukee poliisi.

 

 

Luovuta ajokorttisi poliisille, jos sinut määrätään ajokieltoon

Luovuta ajokorttisi poliisille, jos sinut määrätään ajokieltoon

Ajo-oikeutesi alkaa uudelleen ajokiellon tai väliaikaisen ajokiellon päättymisen jälkeen kun olet käynyt asuinpaikkakuntasi poliisilaitoksella, jossa sinulle palautetaan ajokortti tai annetaan väliaikainen ajokortti. Huomaa että sinun tulee käydä sellaisella poliisiasemalla, jossa on lupapalvelut. Lupapalveluja ei välttämättä ole lähimmällä poliisiasemallasi. Ajokortin voi noutaa myös asiamies valtakirjalla. 

Jos ajat ilman ajo-oikeutta, syyllistyt kulkuneuvon kuljettamiseen oikeudetta, josta voi olla seurauksena sakkoa tai vankeutta sekä lisää ajokieltoa.

Toistuvat liikennerikkomukset - haitari