Länkstig

Liikenneturvallisuus ja -valvonta -hero -sv

Trafiksäkerhet och -övervakning

Trafiksäkerhetsarbete utförs i ett omfattande samarbete med myndigheter och organisationer. Det internationella samarbetet ökar ständigt.

Polisen har den centralaste rollen bland de övervakande myndigheterna som arbetar för att upprätthålla säkerheten i trafiken. Även Gränsbevakningsväsendet och Tullen deltar aktivt i trafikövervakningen.

Asiakas ojentaa poliisille ajokortin henkilöauton ikkunasta. Ajokortti asiakkaan kädessä ja poliisin käsi ojentuneena ottamaan sitä.

Trafiksäkerhet och -övervakning

Polisens trafikövervakning

Andra faktorer som inverkar på trafiksäkerheten, utöver polisens övervakning, är bl.a.

  • trafikens infrastruktur, dvs. den bebyggda trafikmiljön
  • säkerhetsutrustning i fordon
  • omgivande omständigheter
  • lagstiftning
  • fordonens förare och andra trafikanter.

Polisens trafikövervakning prioriterar övervakning av

  • hastigheten
  • trafiksäkerheten (t.ex. grovt äventyrande av trafiksäkerheten)
  • rattonykterhet
  • användningen av säkerhetsutrustning
  • tung trafik.

Till polisens arbete hör naturligtvis också att ingripa i andra situationer där någon bryter mot trafikreglerna. Vid uppläggningen av sin verksamhet utnyttjar polisen också riksomfattande, regional och lokal information om olyckor, uppgifter om uppföljningen av trafikbeteende och, då det är möjligt, förväntningar hos invånarna i området. Därtill använder polisen sin egen riksomfattande trafikanalys som stöd för planeringen av trafikövervakningen.

Målsättningen för polisens hastighetsövervakning är att förbättra säkerheten i trafiken genom att minska fortkörningsfallen. För att mäta körhastigheten använder polisen radar, laserinstrument, instrument för mätning av medelhastighet och anordningar för automatisk trafikövervakning. Den som kör för fort stoppas i allmänhet genast, utom då fortkörningen observeras av den automatiska trafikövervakningen. Fortkörning ger antingen en anmärkning, avgift för trafikförseelse eller böter.

Alla polispatruller i tjänsteuniform utför trafiksäkerhetsarbete inom lokalpolisen. Lokalpolisen övervakar trafiken både i tätorter och på huvudvägarna. Lokalpolisen genomför även övervakning av den tunga trafiken enligt EU:s förordningar, vilket fordrar specialkunskap och -utrustning.

Böterna för trafikbrott grundar sig på böteshandboken, som utges av Polisstyrelsen. Med hjälp av bötesräknaren kan man beräkna storleken på sina egna böter för några av de vanligaste trafikförseelserna.

Liikenneturvallisuus-haitari_sve