Navigeringsmeny

Kundservice i trafiken och Vägtrafikantlinjen

Kundservice i trafiken och Vägtrafikantlinjen

Trafikens kundservice är riksomfattande rådgivningstjänst för landsvägs-, järnvägs- och farledsärenden. På webbplatsen finns information till exempel om underhållet av vägar och järnvägar, trafiksäkerhet, farledsprojekt och anvisningar för ansökan om tillstånd.

I nättjänsten för trafik kan du ge respons och förslag till förbättringar samt ställa frågor. Du kan också göra elektroniska anmälningar gällande statliga farleder. Anmälningarna behandlas vardagar kl. 8–16.15.

Du kan exempelvis anmäla vägbeläggningsskador. Samtliga anmälningar förmedlas till områdesentreprenören, som fattar beslut om nödvändiga åtgärder utifrån de kvalitetskrav som gäller för vägen.

För trafikens kundservice ansvarar gemensamt Trafikledsverket, NTM-centralerna och Traffic Management Finland Group.

Kontaktuppgifter

Trafikens kundservice

Telefon 0295 020 600 (vardagar kl. 9–16)
Mer information www.ely-keskus.fi/liikenteen-asiakaspalvelu1

Vägtrafikantlinjen

Brådskande problem på vägarna som klart äventyrar trafiken kan du anmäla genom att ringa Vägtrafikantlinjen, som betjänar dygnet runt varje dag på året. Problem som anmäls till Vägtrafikantlinjen kan till exempel vara träd som fallit på vägen, farligt hal väg, vatten som stigit upp på vägen eller ett tungt fordon som fastnat. När du gör en anmälan ombeds du uppge dina kontaktuppgifter samt en exakt beskrivning av var trafikproblemet är beläget.

Kontaktuppgifter

Vägtrafikantlinjen

Telefon 0200 2100 (24 h/dygn)