Navigeringsmeny

Kundservice i trafiken och Vägtrafikantlinjen

Kundservice i trafiken och Vägtrafikantlinjen

Trafikens kundservice är riksomfattande rådgivningstjänst för landsvägs-, järnvägs- och farledsärenden. Respons om underhållet av gator i städer och kommuner ska riktas till staden eller kommunen. På webbplatsen för responskanalen Palauteväylä hittar du information om underhåll av vägar och järnvägar, trafiksäkerhet och farledsprojekt samt anvisningar om hur du ansöker om tillstånd relaterade till landsvägarna.

Du kan ge respons och förslag till förbättringar samt ställa frågor i tjänsten Kundservice i trafiken. Du kan också göra elektroniska anmälningar gällande statliga farleder. Kundservicen behandlar anmälningar vardagar kl. 8–16. 

Kontaktuppgifter

Trafikens kundservice

palautevayla.fi/aspa
telefon 0295 020 600
Mån—fre kl. 9–15  (lna/msa)

Chattjänst

öppen vardagar kl. 9–15.

Vägtrafikantlinjen

Brådskande problem på vägarna som klart äventyrar trafiken kan du anmäla genom att ringa Vägtrafikantlinjen, som betjänar dygnet runt varje dag på året.

Anledningar att ringa kan till exempel vara farligt hal väg, vatten som stigit upp på vägen eller ett tungt fordon som kört fast. När du gör en anmälan ombeds du uppge dina kontaktuppgifter samt en exakt beskrivning av var trafikproblemet är beläget. Vänligen informera till exempel om hinder på vägen (fallna träd etc.) direkt till nödnumret 112.

Kontaktuppgifter

Vägtrafikantlinjen

Telefon 0200 2100 (24 h/dygn) (lna/msa)