Liikennevirhemaksu

Liikennevirhemaksu

Tie- ja vesiliikenteessä tapahtuvista rikkomuksista voi saada liikennevirhemaksun. Liikennevirhemaksu korvaa aiemmin käytetyn rikesakon. 

Tyypillisimmin poliisi määrää liikennevirhemaksun vähäisistä rikkomuksista, jotka todetaan liikennevalvonnassa. Poliisi selvittää asian paikan päällä ja antaa rikkomuksen tehneelle liikennevirhemaksupäätöksen.

Poliisi tarkastelee pysäytetyn auton kuljettajan ajokorttia.

Liikennevirhemaksu ei ole sakko

Liikennevirhemaksun määrä on aina kiinteä. Maksujen suuruudet määritellään rikkomuksia koskevissa laeissa. Maksut yksittäisistä rikkomuksista vaihtelevat  20–200 euron välillä. 
Liikennevirhemaksu ei ole sakko, vaan hallinnollinen maksuseuraamus lainvastaisesta menettelystä. 

Jos rikkomuksia on useampia, korotetaan niistä ankarinta liikennevirhemaksua neljälläkymmenellä eurolla. Korotus on kertaluonteinen. 

Jos esimerkiksi moottorikäyttöisen ajoneuvon kuljettaja 

 •  ei noudata pihakadun liikennesääntöjä ja 
 •  käyttää matkapuhelinta ajon aikana lainvastaisesti pitämällä sitä kädessään 
 • määrättäisiin tästä yksi yhteinen 140 euron liikennevirhemaksu, jossa olisi 100 euron liikennevirhemaksu korotettuna 40 eurolla. 

Ajoneuvokohtainen liikennevirhemaksu

Voit saada liikennevirhemaksun myös automaattisessa liikennevalvonnassa todetun rikkomuksen perusteella. Näissä tapauksissa liikennevirhemaksu on ajoneuvokohtainen. Tämä tarkoittaa sitä, että liikennevirhemaksusta vastaa ajoneuvon omistaja, haltija, tilapäinen käyttäjä tai käyttövastaava. Näin seuraamus osoitetaan sille, jonka oletetaan olleen ajoneuvon kuljettajana rikkomuksen tekohetkellä. 

Näet moottorikäyttöisellä ajoneuvolla tehdystä rikkomuksesta määrätyn ajoneuvokohtaisen liikennevirhemaksusi tiedot sekä kasvokuvasi 12.6.2020 alkaen poliisin sähköisessä asiointipalvelussa. 

Vastuusta vapautuminen

Ajoneuvon omistajana, haltijana tai tilapäisenä käyttäjänä voit vapautua vastuusta saattamalla todennäköiseksi

 • ettet ole tehnyt liikennerikkomusta tai 
 • ettei liikennevirhemaksun määräämiselle ole ollut edellytyksiä.

Tämä tarkoittaa sitä, että sinun pitää osoittaa, että et ole toiminut rikkomuksen tekohetkellä ajoneuvon kuljettajana. Edellytyksien puuttuminen tarkoittaa asia- tai menettelyvirhettä, esimerkiksi, että rikkomus on johtunut väärin asennetusta liikennemerkistä. Myös tämä sinun pitää osoittaa. Lisäksi voit halutessasi ilmoittaa, kuka rikkomuksen tekohetkellä on ollut kuljettajana. 

Ajoneuvon käyttövastaava voi vapautua vastuusta

 • ilmoittamalla kenen käytössä ajoneuvo on ollut liikennerikkomuksen tapahtuessa tai 
 • ilmoittamalla ajoneuvon tai sen rekisterikilven anastetuksi. 

Vastuu syyttömyyden osoittamisesta on näissä tapauksissa ajoneuvon omistajalla, haltijalla, tilapäisellä käyttäjällä tai käyttövastaavalla. Ilmoita edellä mainitut seikat oikaisuvaatimuksessa. 

Mistä rikkomuksista voin saada liikennevirhemaksun?

Rikkomukset, joista voit saada liikennevirhemaksun, on määritelty laissa.

Liikennevirhemaksun voi saada

 • jalankulkija
 • polkupyöräilijä
 • muun moottorittoman ajoneuvon kuljettaja
 • moottorikäyttöisen ajoneuvon kuljettaja
 • matkustaja tai
 • vesikulkuneuvon päällikkö.

Poliisin lisäksi liikennevirhemaksun voi määrätä Tulli tai Rajavartiolaitos niille kuuluvissa tehtävissä. Ajoneuvokohtaisen liikennevirhemaksun voi määrätä vain poliisi. Poliisissa tätä tehtävää hoitaa Helsingin poliisilaitoksen Liikenneturvallisuuskeskus. 

Toistuvat rikkomukset voivat johtaa ajokieltoon

Jos syyllistyt toistuvasti liikennerikkomuksiin, poliisi voi määrätä sinut ajokieltoon.

Ajokielto seuraa, jos syyllistyt seuraaviin rikkomuksiin neljä kertaa kahden vuoden aikana tai kolme kertaa vuoden aikana:

 • viestintävälineen kielletty käyttö ajon aikana 

 • nopeusrajoituksen ylittäminen yli 10 kilometrillä tunnissa, jos suurin sallittu nopeus on enintään 60 kilometriä tunnissa

 •  nopeusrajoituksen ylittäminen yli 15 kilometrillä tunnissa, jos suurin sallittu nopeus on yli 60 kilometriä tunnissa

 • punaisen liikennevalon noudattamatta jättäminen.

Ajokieltoon johtava toistuvien rikkomusten määrä on pienempi kahden vuoden ajan ajo-oikeuden saamisesta 

 • jos olet saanut auton ensimmäisen ajo-oikeuden tai 

 • sinulla on vain moottoripyörän ajo-oikeus. 

Yllä mainitusta poiketen sinut määrätään ajokieltoon, jos syyllistyt tekoihin auton ensimmäisen ajo-oikeuden saamisesta seuraavan kahden vuoden aikana kolmasti kahden vuoden tai kahdesti yhden vuoden sisällä. Sama koskee kahden vuoden ajan moottoripyörän ajo-oikeuden alkamisesta, jos sinulla ei ole auton ajo-oikeutta.

Toistuvista liikennerikkomuksista määrättyjen liikennevirhemaksujen lisäksi laskennassa huomioidaan muut liikennerikoksista määrätyt ja tuomitut rangaistukset. 

Liikennevirhemaksu-haitari