Saitko sakon?

Saitko sakon?

Jos jäät kiinni ylinopeudesta, poliisi antaa sinulle sakon. Samoin maksamattoman ajoneuvoveron vuoksi käyttökiellossa olevan ajoneuvon ajaminen voi olla sakon perusteena. Näissä tavallisissa tilanteissa on kyse sakkomenettelystä. 

Selkeitä poliisin käsittelemiä sakkoasioita ovat usein esimerkiksi näpistykset, liikennerikokset, järjestysrikkomukset tai kalastusrikkomukset

Poliisi istuu asiakkaan kanssa maijan takapenkillä ja kirjoittaa pieneen muistilehtiöön.

Sakolla käsiteltävän asian pitää olla yksinkertainen

Poliisi voi antaa sakon vain yksinkertaisissa ja selvissä asioissa. Asiaan ei saa liittyä vaikeita tai epäselviä oikeudellisia näyttö- tai tulkintakysymyksiä. 

Sakkomenettelyn tarkoitus on nopeuttaa ja helpottaa selkeiden asioiden käsittelyä. Osa poliisin antamista sakoista ei mene enää syyttäjän käsiteltäviksi. 

Sakko vaatii suostumuksen

Jotta poliisi voi käsitellä asian sakolla, on asianomistajan ja epäillyn annettava suostumuksensa sakkomenettelyyn. 

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että sakotustilanteessa poliisi kertoo sakkomenettelystä ja suostumuksen merkityksestä. Samalla poliisi kysyy suostumuksen asiaan molemmilta osapuolilta. 

Suostumuksellaan epäilty suostuu sakkomenettelyyn ja luopuu oikeudesta asian suulliseen käsittelyyn käräjäoikeudessa. Jos suostumus jompaankumpaan puuttuu, poliisi ei voi hoitaa asiaa sakolla. 

Sakkomääräys 

Sakkomääräyksellä poliisi voi määrätä rikoksesta sakkorangaistuksen. Tyypillisimpiä sakkomääräyksellä käsiteltäviä rikosasioita ovat liikennerikokset ja näpistykset. Sakkorangaistus lasketaan tässä tapauksessa päiväsakkoina, jotka perustuvat rikoksesta epäillyn tuloihin. 

Rikesakko- ja sakkomääräys eivät enää mene syyttäjän ratkaistaviksi. 

Poliisi opastaa sakkomenettelyssä ja kertoo asian kulusta

Sinun ei tarvitse tuntea eri sakkolajeja, vaan poliisi kertoo asiasi käsittelystä ja miten se tulee etenemään. 

Myös poliisilta saatavassa sakkotulosteessa on ohjeet, mitä sakkomenettely ja suostumus siihen tarkoittavat. Tulosteessa on myös ohjeet mahdolliseen muutoksenhakuun. 

Sakkomenettely-haitari