Navigeringsmeny

Fick du böter?

Fick du böter?

Om du blir fast för fortkörning ger polisen dig böter. På samma sätt kan körande av ett fordon som har körförbud på grund av obetald bilskatt vara motiv för böter. I dessa vanliga situationer är det frågan om bötesförfarande. 

Tydliga bötesärenden som behandlas av polisen är ofta till exempel snatteri, trafikbrott, ordningsförseelser eller fiskeförseelser. 

En polis sitter med en kund på baksätet i en polisbil och gör anteckningar i ett litet häfte.

Ett ärende som behandlas med böter måste vara enkelt

Polisen kan ge böter endast i enkla och klara ärenden. Det får inte finnas svåra eller oklara juridiska bevis- eller tolkningsfrågor i anknytning till ärendet. 

Syftet med bötesförfarandet är att försnabba och underlätta behandlingen av klara ärenden. En del av de böter som polisen ger går inte längre vidare till åklagaren för behandling. 

Böter kräver samtycke

För att polisen ska kunna behandla ärendet med böter måste målsägande och den misstänkta ge sitt samtycke till bötesförfarandet. 

I praktiken betyder detta att polisen i situationen för bötfällning berättar om bötesförfarandet och om betydelsen av samtycket. Samtidigt ber polisen om båda parters samtycke i ärendet. 

Med sitt samtycke går den misstänkta med på bötesförfarandet och avstår från sin rätt till muntlig behandling av ärendet i tingsrätten. Om samtycke från någondera part saknas kan polisen inte sköta ärendet med böter. 

Bötesföreläggande 

Med bötesföreläggande kan polisen förelägga bötesstraff för ett brott. Da vanligaste brottsärenden som behandlas med bötesföreläggande är trafikbrott och snatteri. Bötesstraff räknas i detta fall som dagsböter, som baserar sig på den brottsmisstänktas inkomster. 

Ordningsbot- och bötesföreläggande går inte vidare till åklagaren för avgörande. 

Polisen handleder i bötesförfarandet och berättar hur ärendet framskrider

Du behöver inte känna till olika typer av böter, men polisen berättar om behandlingen av ditt ärende och hur det kommer att framskrida. 

I den bötesutskrift som du får av polisen finns det också anvisningar om vad bötesförfarandet och samtycke till det betyder. I utskriften finns det också anvisningar till eventuell ändringssökning. 

Sakkomenettely-haitari