Förlängning av visum

Förlängning av visum

Ett visum är ett tillstånd som berättigar en utlänning att resa in och vistas kortvarigt i ett annat land. 

Visum till Finland beviljas av Utrikesministeriet, men vissa uppgifter handhas av polisen. Polisen kan förlänga visumets giltighetstid för en person som är i Finland, och vid behov dra tillbaka det. 

Polisen kan förlänga giltighetstiden för ditt visum eller för din tillåtna vistelse om

  • visumets innehavare kan bevisa att det på grund av oöverstigligt hinder eller av humanitära skäl inte är möjligt att lämna Finland eller Schengenområdet innan visumets giltighetstid och/eller den tillåtna vistelsetiden går ut.
  • du kan bevisa att detta är nödvändigt av allvarliga personliga skäl. 

Utöver ovanstående orsaker förutsätts du ha tillräckligt med pengar för ditt uppehälle och en giltig försäkring. 

Hinder för att lämna området

Hinder för utresa från Finland eller Schengenområdet måste utgöras av humanitära skäl eller oöverstigligt hinder för att visumet ska kunna förlängas. I dessa fall uppbärs ingen avgift för förlängningen av visumet.

Humanitära skäl är till exempel: 

  • Visumets innehavare insjuknar plötsligt allvarligt och kan därför inte resa.
  • En nära släkting till visumets innehavare, som bor i en annan medlemsstat, plötsligt insjuknar eller avlider.

Ett oöverstigligt hinder kan till exempel vara ett annullerat flyg på grund av strejk eller dåligt väder. 

Allvarliga personliga skäl

Giltighetstiden och/eller den tillåtna vistelsen kan dessutom förlängas om visumets innehavare kan visa att det finns allvarliga personliga skäl för att förlänga visumet eller vistelsen. 

Ett allvarligt personligt skäl kan vara:

  • Viktiga affärsförhandlingar pågår längre än väntat. 
  • Hälsotillståndet för en släkting som sedan tidigare är sjuk plötsligt blir sämre. 

För förlängning av visum på grund av allvarliga personliga skäl uppbärs en avgift på 30 euro.

Kontakta närmaste polisstation om du behöver förlänga ditt visum.